Výsledky vyhľadávania

 1. CHABADA, Michal. Prirodzené a morálne dobro alebo zlo: prístup Philippy Footovej. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 9, s. 747 – 759.
  článok

  článok

 2. LESÁKOVÁ, Dagmar. Direct and Indirect Environmental Factors in Health Behaviour. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/2 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4566-2, s. 110-117 CD-ROM. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 3. HURDÍK, Jan. Sociální normy soukromého práva a jejich místo ve struktuře soukromého práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 5, s. 431-454.
  článok

  článok

 4. BASU, Kaushik. The Republic of Beliefs : A New Approach to Law and Economics. Princeton : Princeton University Press, 2018. 238 s. ISBN 978-0-691-17768-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Protecting consumers through behavioural insights : regulating the communications market in Colombia. Paris : OECD, 2016. 79 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/protecting-consumers-through-behavioural-insights_9789264255463-en> ISBN 978-92-64-25545-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. VÁNĚ, Jan - DIRGA, Lukáš. The Religiosity behind bars: forms of inmate's religiosity in the Czech prison system. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. ISSN 0049-1225, 2016, roč. 48, č. 6, s. 641-663.
  článok

  článok

 7. MAJCHEROVÁ, Katarína - HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJKOVIČ, Marek. The Role of the school in handling the problem of bullying. In Aggression and Violent Behavior. - New York : Elsevier. ISSN 1359-1789, 2014, vol. 19, no. 5, p. 463-465.
  článok

  článok

 8. BOHÁČOVÁ, Diana. Vplyv masmédií v procese utvárania svedomia. In Budúcnosť médií : zborník z medzinárodnej vedeckej e-konferencie : [Piešťany], 23.-24. apríla 2012. - [Piešťany] : MEDIATIKA, 2012. ISBN 978-80-971009-0-2, s. 142-153.
  článok

  článok

 9. POPPER, Miroslav. Polarizované diskurzy týkajúce sa aktuálnych spoločenských tém. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2010. ISSN 0049-1225, 2010, roč. 42, č. 5, s. 564-583.
  článok

  článok

 10. SOROKOVÁ, Tatiana. Vplyv médií na psychiku detí a prejavy agresivity školskej mládeže : psychologické postrehy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849, 2010, č. 10, s. 27-30.
  článok

  článok