Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Skúšobníctvo a posudzovanie zhody v Slovenskej republike. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 36-42 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 2. POÓR, Peter et al. Pooščrenije i upravlenije predprinimateľskoj dejateľnosti kompanii – fasiliti menedžment. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 108-117 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Nástroje produktovej politiky a technické normy zamerané na zvyšovanie kvality. In Nástroje environmentálnej politiky 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Nástroje environmentálnej politiky 2016 : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 17. jún 2016. - Žilina : Strix, 2016. ISBN 978-80-89753-12-3, s. 87-91. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 4. KNOŠKOVÁ, Ľubica - DUDEKOVÁ, Alena. Current issues in electric and electronic equipment energy labelling. In Non-food product's quality and innovations. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2014. ISBN 978-83-940189-8-6, s. 61-72. KEGA 017EU-4/2013.
  článok

  článok

 5. PAULOVÁ, Iveta - ŠURINOVÁ, Yulia. Audity kvality. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 103 s. Ekonómia, 482. ISBN 978-80-8168-013-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. KRISTOVÁ, Ľudmila. Obaly, balenie, normy. In Bez obalu niet obchodu : zborník vedeckých statí. - Košice : Euroedu, 2013. ISBN 978-80-971047-2-6, s. 56-67. KEGA 017EU-4/2013.
  článok

  článok

 7. Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1335-5511
  časopis

  časopis

 8. HRNČIAR, Miroslav. K STN ISO 29990 Vzdelávacie služby neformálneho vzdelávania a prípravy. Základné požiadavky na poskytovateľov služieb. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511, Október - december 2011, roč. 17, č. 4, s. 29.
  článok

  článok

 9. SCHEMMER, Michael. Systémy environmentálneho manažérstva : ISO 14005 uľahčuje posudzovanie ich vyspelosti a zavádzanie. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511, Október - december 2011, roč. 17, č. 4, s. 32-33.
  článok

  článok

 10. ČAVOJOVÁ, Jana. Služby manažérskeho poradenstva. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511, Október - december 2011, roč. 17, č. 4, s. 28.
  článok

  článok