Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1848  
Vaša otázka: Heslá = "normy"
 1. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV. 6x ročne. ISSN 0032-6984. Dostupné na : https://www.legalis.sk
  //www.pravnyobzor.sk/
  Právny obzor

  časopis

 2. BEDNARČÍKOVÁ, Diana. Use of Frameworks, Norms and Standards in Information Technology Service Management. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 27-38. IG-22-111-00.
  článok

  článok

 3. Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer SR. 6x ročne. ISSN 1339-8652. Dostupné na : https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/casopis-sukromne-pravo
  Súkromné právo

  časopis

 4. “Sharing Behavioral Economics in Person”. Annual Conference. “Sharing Behavioral Economics in Person” : Annual Conference, Bally’s Lake Tahoe Casino Resort, August 8-August 11, 2022. 1st Edition. [S.l.] : SABE, 2022. 57 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. JURIŠOVÁ, Anna. Koncoročné povinnosti platiteľa dane. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 1, s. 6-26.
  článok

  článok

 6. MIKLÁŠ, Martin. Smernica o norme prirodzených úbytkov zásob. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 2, s. 53-62.
  článok

  článok

 7. KOUKAL, Pavel. K významu norem ISO jako základu standardizace v praxi soutěžní compliance. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2022. ISSN 1804-1183, 2022, č. 2, s. 51-53.
  článok

  článok

 8. ANTALOVÁ, Renáta. Role of Ethics in Accounting Teaching. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 11-16 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 9. BEŇOVÁ, Zuzana. K niektorým najzáväžnejším zločinom v medzinárodnom práve verejnom. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 23-32 online.
  článok

  článok

 10. KARMAZIN, Aleš. Hledání mezinárodního řádu: přístup Anglické školy k analýze mezinárodní politiky : In Search of International Order: The English School Approach to the Analysis of International Politics. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Institute of International Relations, 2022. ISSN 0323-1844, 2022, roč. 57, č. 3, s. 7-44.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.