Výsledky vyhľadávania

 1. Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer SR. 12x ročne. ISSN 1335-7808. Dostupné na : https://casopis-odpady.webnode.sk/
  časopis

  časopis

 2. MÁTEL, František. Obaly - ochrana i problémy. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 4, s. 1-3.
  článok

  článok

 3. ŠUFLIARSKY, Juraj - POMFYOVÁ, Uršula. Zálohovanie jednorazových obalov na Slovensku. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 4, s. 9-13.
  článok

  článok

 4. JAŠKO, Jozef. Novela zákona o odpadoch. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 2, s. 56-58.
  článok

  článok

 5. Poverenie na zálohovanie. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 1, s. 16-17.
  článok

  článok

 6. TROŠANOVÁ, Mária. Transpozícia smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 3, s. 6-8.
  článok

  článok

 7. ŠUFLIARSKY, Juraj - POMFYOVÁ, Uršula. Zálohovanie jednorazových obalov na Slovensku. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 5, s. 10-13.
  článok

  článok

 8. Kľúčom k úspechu je spotrebiteľ. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 2, s. 6-7.
  článok

  článok

 9. ONDRUŠ, Michal. Doručovanie rýchlo, efektívne a ekologicky. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2021. ISSN 1337-9798, 2021, roč. 13, č. Jar/Spring, s. 40-41.
  článok

  článok

 10. TRIZULIAK, Tibor. Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje - nový zákon. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 4, s. 41-76.
  článok

  článok