Výsledky vyhľadávania

 1. Why Do Countries Export Fakes? : The Role of Governance Frameworks, Enforcement and Socio-economic Factors. Paris : OECD, 2018 ; Alicante : European Union Intellectual Property Office. 63 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/why-do-countries-export-fakes_9789264302464-en> ISBN 978-92-64-30245-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. MIŠÍK, Martin. Ako zvýšiť produktivitu obchodného tímu? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 12, s. 70-71.
  článok

  článok

 3. Rozdať milión kartičiek nestačí : ľudia ich musia využívať. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 4, s. 21-22.
  článok

  článok

 4. Zákazníci nadiktujú obchodníkom zmeny. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 4, s. 10-12.
  článok

  článok

 5. GRANČIČOVÁ, Katarína - HRUŠOVSKÁ, Dana - ŠTETKA, Peter. Odbytová stratégia : praktikum. Recenzenti: Štefan Majtán, Alena Tršťanská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 214 s. [15,17 AH]. ISBN 978-80-225-4560-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 6. ŘÍHA, David. Osobnost obchodníka a jeho vliv na positioning značky. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2017. ISSN 1211-5622, 2017, roč. 27, č. 2, s. 18-19.
  článok

  článok

 7. MIŠÍK, Martin. Abeceda zvládania námietok. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 5, s. 81.
  článok

  článok

 8. HALASOVÁ, Henrieta. Slovensko, do toho! In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 3, s. 6-7.
  článok

  článok

 9. KASHIVE, Neerja - KHANNA, Vandana Tandon. Conceptualizing Employer-Based Brand Equity and Employer Brand Pyramid. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 34, pp. 211-229.
  článok

  článok

 10. MIŠA, Dominik. Chýba nám kvalita a úsmev. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 3, s. 18-19.
  článok

  článok