Výsledky vyhľadávania

 1. VANKOVÁ, Lucia. Zdaňovacie obdobia pri zrušení a zániku spoločnosti. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 1, s. 9-15.
  článok

  článok

 2. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Vplyv vyhlásenia dátumu považovaného za skončenie pandémie na poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 1, s. 10-20.
  článok

  článok

 3. SANDTNER, Lucia. Platenie preddavkov v roku 2021. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 4-5, s. 6-21.
  článok

  článok

 4. FÜLÖPOVÁ, Jana. Novinky v zákone o dani z motorových vozidiel prijaté zákonom č. 339/2020 Z.z. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 4-5, s. 22-32.
  článok

  článok

 5. BRNOVÁ, Miroslava. Zmeny v tlačivách daňových priznaní fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2019. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 2, s. 16-19.
  článok

  článok

 6. BORÁKOVÁ, Marta. Lex korona - zamestnávateľom. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 7-8, s. 7-9.
  článok

  článok

 7. FÜLÖPOVÁ, Jana. Inak určené zdaňovacie obdobie pri dani zmotorových vozidiel. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 5, s. 28-34.
  článok

  článok

 8. FÜLÖPOVÁ, Jana. Preddavky a preddavky na daň inak. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 4, s. 15-20.
  článok

  článok

 9. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Analýza flexibility účtovného obdobia v Slovenskej republike za obdobie 2011-2018. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 137-143 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 10. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Vplyv vyhlásenia dátumu považovaného za skončenie pandémie na poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 10, s. 2-8.
  článok

  článok