Výsledky vyhľadávania

 1. SEMINSKÝ, Jaroslav. From history of metallurgy and metal processing in context of Slovak history of technology. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 81–83 online. KEGA 054TUKE-4/2016.
  článok

  článok

 2. MARIANYI, Peter. Prepáčte, pán Einstein alebo o netušených možnostiach. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 10, s. 18-20.
  článok

  článok

 3. FIĽA, Milan - KUČERA, Jozef. Súčasný stav inovačnej výkonnosti Slovenska a slovenských MSP. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2015, 2015, roč. 16, č. 2, s.25-30. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0204250/CEIT ProIN2 2015 elektronicka verzia FINAL.pdf>
  článok

  článok

 4. GREGOR, Milan - GREGOR, Tomáš. Nanotechnológie, vízie a skutočnosť. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 5, s. 30-38.
  článok

  článok

 5. Commercialising public research : new trends and strategies. Paris : OECD, 2013. 130 s. ISBN 978-92-64-19331-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. Inovácie sú pre firmy nevyhnutnosťou. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2012. ISSN 1337-9151, 2012, č. 3, s. 38-39.
  článok

  článok

 7. KNEŽNÍKOVÁ, Monika. Index inovačnej výkonnosti Slovenskej republiky v kontexte stratégie Európa 2020. In Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 16. október 2012. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, [2012]. ISBN 978-80-970959-1-8, s. [1-7] CD-ROM.
  článok

  článok

 8. NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. 2. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 430 s. ISBN 978-80-244-2795-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 9. POTANČOK, Milan. Inovácia v kontexte novej racionality. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 148-151. VEGA 1/0536/10. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 10. BAČIŠIN, Vladimír. Inovácie a základné modely ich financovania. In Produktivita a inovácie : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Žilina : SLCP, 2009. ISSN 1335-5961, 2009, roč. 10, č. 6, s. 2-4. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111108/PaI_2009_06.pdf>
  článok

  článok