Výsledky vyhľadávania

 1. BOSÁK, Martin et al. Manažérstvo výroby - teória a prax. Recenzenti: Jozef Kováč, Marina Khayrullina. 1. vydanie. Košice : Gamajun, 2019. [265 s.] [13,2 AH]. ISBN 978-80-973219-2-5. [Počet ex. : 13, z toho voľných 8, prezenčne 1]
 2. DUPAĽ, Andrej et al. Manažment výroby. Recenzovali: Ľuboslav Szabo, Juraj Stern. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 365 s. [27,16 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-50-8. [Počet ex. : 16, z toho voľných 5, prezenčne 3]
 3. BOSÁK, Martin - RUDY, Vladimír. Manažérstvo výroby. Recenzenti: Jozef Kováč, Milan Majerník. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 196 s. [11,29 AH]. ISBN 978-80-225-4369-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 4. ĎUĎÁK, Jozef. Riadenie a plánovanie výroby. Nitra : Vydavateľstvo SPU, 2015. 142 s. ISBN 978-80-552-1315-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. CAPÁK, Ján. Systém na monitorovanie a riadenie logistických prostriedkov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 5, s. 28-29. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123732/PaI_2010_05.pdf>
  článok

  článok

 6. DUPAĽ, Andrej. Manažment výroby : zbierka príkladov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 114 s. ISBN 978-80-225-2311-0. [Počet ex. : 10, z toho voľných 9, prezenčne 1]
 7. VRÁB, František - TRNOVEC, Michal. Sledovanie a zlepšovanie efektívnosti výrobných zariadení. In Produktivita : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Žilina : SLCP, 2005. ISSN 1335-5961, 2005, č. 4, s. 12-13.
  článok

  článok

 8. KUMIČÁKOVÁ, Darina. Automatizácia výrobných systémov robotmi. In Produktivita : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Žilina : SLCP, 2004. ISSN 1335-5961, 2004, roč. 5, č. 3, s. 20-21.
  článok

  článok

 9. DUPAĽ, Andrej. Manažment výroby : zbierka príkladov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 110 s. ISBN 80-225-1928-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 10. DUPAĽ, Andrej. Manažment výroby : zbierka príkladov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2000. 110 s. ISBN 80-225-1331-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 9, prezenčne 1]