Výsledky vyhľadávania

 1. ČIČKOVÁ, Zuzana - BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Capacited vehicle routing problem with time restriction using minimal number of vehicles. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics. MME 2016. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2016 : proceedings of the 34th international conference : Liberec, Czech Republic, September 6th-9th, 2016. - Liberec : Technical university of Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-296-9, p. 138-142 CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok


 2. RAŠEVOVÁ, Kristína. Cez aplikáciu hodnotia obsluhu aj prevádzku : ozveny Samošky 2015. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2015. ISSN 1805-0549, november-december 2015, roč. 5, č. 26, s. P12-P13.
  článok

  článok


 3. KŘÍŽEK, Felix - NEUFUS, Josef. Moderní hotelový management. Praha : Grada Publishing, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4835-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. BENICKÁ, Tatiana - KLEPOCHOVÁ, Dagmar. Postoje ľudí k výberu stravovacieho zariadenia počas cestovania. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2013 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3661-5, s. 27-33 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. ŽAŽOVÁ, Katarína. Atribúty a faktory vystupujúce pri výbere hotelového zariadenia a ovplyvňujúce imidž hotela. In V. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná 9. listopadu 2012 [elektronický zdroj]. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2012]. ISBN 978-80-7248-800-1, s. [1-11].
  článok

  článok


 6. TOMOVÁ, Anna - MANDÁKOVÁ, Simona. Európske letiská a globalizácia trhov pozemnej obsluhy. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011 [elektronický zdroj]. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2011]. ISSN 1336-5878, s. [1-5].
  článok

  článok


 7. FOLVARČÍKOVÁ, Lucia. Zamestnanci v maloobchode a tvorba pracovných podmienok. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, s. 1-8. IGM 2316069/10.
  článok

  článok


 8. KLEPOCHOVÁ, Dagmar - FRANCOVÁ, Zuzana. Imidž nákupného centra a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, s. 1-11. VEGA 1/0418/11, VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok


 9. POLÁK, Ladislav. Gastronómia naša slovenská. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 9, s. 66-68.
  článok

  článok


 10. JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum : kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha : Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]