Výsledky vyhľadávania

 1. BOSÁK, Martin et al. Mažérstvo výroby - teória a prax. Recenzenti: Jozef Kováč, Marina Khayrullina. 1. vydanie. Košice : Gamajun, 2019. [265 s.] [13,2 AH]. ISBN 978-80-973219-2-5.
 2. DUPAĽ, Andrej et al. Manažment výroby. Recenzovali: Ľuboslav Szabo, Juraj Stern. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 365 s. [27,16 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-50-8. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 3. Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. Zostavil: Ferdinand Daňo ; recenzenti: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Jozef Orgonáš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 74 s. [3,7 AH]. VEGA 1/0380/17. ISBN 978-80-225-4579-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. ČIČKOVÁ, Zuzana - BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Capacited vehicle routing problem with time restriction using minimal number of vehicles. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics. MME 2016. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2016 : proceedings of the 34th international conference : Liberec, Czech Republic, September 6th-9th, 2016. - Liberec : Technical university of Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-296-9, p. 138-142 CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok

 5. BOSÁK, Martin - RUDY, Vladimír. Manažérstvo výroby. Recenzenti: Jozef Kováč, Milan Majerník. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 196 s. [11,29 AH]. ISBN 978-80-225-4369-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 2]
 6. RAŠEVOVÁ, Kristína. Cez aplikáciu hodnotia obsluhu aj prevádzku : ozveny Samošky 2015. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2015. ISSN 1805-0549, november-december 2015, roč. 5, č. 26, s. P12-P13.
  článok

  článok

 7. ĎUĎÁK, Jozef. Riadenie a plánovanie výroby. Nitra : Vydavateľstvo SPU, 2015. 142 s. ISBN 978-80-552-1315-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. KŘÍŽEK, Felix - NEUFUS, Josef. Moderní hotelový management. Praha : Grada Publishing, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4835-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BENICKÁ, Tatiana - KLEPOCHOVÁ, Dagmar. Postoje ľudí k výberu stravovacieho zariadenia počas cestovania. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2013 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3661-5, s. 27-33 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. ŽAŽOVÁ, Katarína. Atribúty a faktory vystupujúce pri výbere hotelového zariadenia a ovplyvňujúce imidž hotela. In V. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná 9. listopadu 2012. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2012]. ISBN 978-80-7248-800-1, s. [1-11].
  článok

  článok