Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1524  
Vaša otázka: Heslá = "obyvateľstvo"
 1. CESNAK, Martin. Household Indebtedness and Life Satisfaction in Slovakia. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 34-41. VEGA 1/0221/21, APVV-20-0359. APVV-20-0359, APVV, Covid-19 pandémia, makroekonomický vývoj, potravinová bezpečnosť a blahobyt domácností.
  článok

  článok

 2. VAŇO, Boris. Obyvateľstvo Slovenskej republiky podľa rodinného stavu. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 4, s. 2-19.
  článok

  článok

 3. DANČO, Ján. Iran’s Anti-Western Rhetoric as a Sign of Potential Threat to the International Community. - Registrovaný: Scopus. In Przegląd Strategiczny. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM. ISSN 2084-6991, 2023, no. 16, pp. 25-33. VEGA 1/0115/23.
  článok

  článok

 4. NOVÁK, Marcel - KUŠNÍROVÁ, Jana. Consequences of Low Financial Literacy of the Population in Slovakia. In KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management. Conference. KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2023. ISBN 978-80-244-6390-2, pp. 130-136. VEGA 1/0679/23.
  článok

  článok

 5. DOUŠA, Milan. The Optimal Size of Local Governments in Selected EU Countries. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2023. ISSN 1336-3727, 2023, roč. 21, č. 1, s. 29-37.
  článok

  článok

 6. NIŽŇANSKÝ, Viktor. Pretrvávajúci centralizmus je príčinou „biedy“ slovenských miest. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 2453-9287, 2023, č. 2, s. 14-20.
  článok

  článok

 7. KUZIOR, Aleksandra et al. Socioeconomic Sustainability and the Solidarity Economy Formation Under the War Conditions in Ukraine. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. - Kharkiv : Kharkiv institute SHEI. ISSN 2306-4994, 2023, vol. 5, no. 52, pp. 256-267. SSExpEU-101047518-GAP-101047518.
  článok

  článok

 8. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Chudoba ako cieľ stratégie Európa 2020 z pohľadu Slovenska. In "Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030 III." : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-225-5051-2, s. 11-17. VEGA 1/0338/22.
  článok

  článok

 9. BAUM, Detlef. What the History of Community Work for Community Work and Social Work in Contemporary Times Tells Us? In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2023. ISSN 1213-6204, 2023, roč. 23, č. 1, s. 97-112.
  článok

  článok

 10. MACHÁČOVÁ, Tatiana. Fungovanie miest a obcí. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-0197, 2023, roč. 18, č. 5, s. 7-12.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.