Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1575  
Vaša otázka: Heslá = "obyvateľstvo"
 1. KÓŇA, Jakub. Impact of Shared Airbnb Accommodation on the Local Population. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 219-227. I-22-101-00.
  článok

  článok

 2. KOZÁR, Patrik. Awareness and Perception of Intercultural Competence among Expatriates Living in Slovakia. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 238-251.
  článok

  článok

 3. BAUM, Detlef. What the History of Community Work for Community Work and Social Work in Contemporary Times Tells Us? In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2023. ISSN 1213-6204, 2023, roč. 23, č. 1, s. 97-112.
  článok

  článok

 4. SIXTA, Jaroslav - ŠAFR, Karel. Productive Population and Czech Economy by 2060. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2022. ISSN 1804-8765, 2022, vol. 102, no. 1, s. 20-34.
  článok

  článok

 5. HÖHNE, Sylva. Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 2, s. 9-14.
  článok

  článok

 6. PLEŠIVČÁK, Martin. Malé obce či veľké mestá – kde majú bližšie k svojim občanom? Geografia legitimity moci po komunálnych voľbách. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2022. ISSN 0049-1225, 2022, roč. 54, č. 3, s. 217-243.
  článok

  článok

 7. ŠIMÁKOVÁ, Lucie. Transition To An Online Mode During Covid-19. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2022. ISSN 1805-3246, 2022, č. 2, s. 35-76.
  článok

  článok

 8. POZSONYIOVÁ, Natália - SIKA, Peter. Prispieva systém sociálneho zabezpečenia na zvyšovanie úrovne zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva? In Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2021. konferencia. Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2021 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2022. ISBN 978-80-8075-967-4, s. 358-365. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 9. RAFAJ, Oliver - KUBĚNKOVÁ, Dana. Priestorové aspekty vývoja vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva na Slovensku medzi rokmi 1991 až 2021. In 25. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 25. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků, Brno, 2022. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-280-0068-4, s. 23-29 online. VEGA 1/0774/19.
  článok

  článok

 10. KÓŇA, Jakub - FRASCH, Alexander - LUPTÁKOVÁ, Anabela. Ekonomické aspekty ubytovania Airbnb a ich vplyv na miestne obyvateľstvo. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 2, s. 64-70. I-22-101-00.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.