Výsledky vyhľadávania

 1. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 437 s. ISBN 978-80-8121-616-9.
  kniha

  kniha


 2. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Availability of food in terms of region. In Ekonomika APK : International Scientific and Production Journal. - Ukraine : National Scientific Centre Institute of Agrarian Economics. ISSN 2221-1055, september 2017, no. 8, pp. 70-77.
  článok

  článok


 3. PRESSBURG, Adrian Peter. Britská metropola a jej moslimovia. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 29. júna 2017, roč. 27, č. 26, s. 40-42.
  článok

  článok


 4. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 451 s. ISBN 978-80-8121-552-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. BAČOVÁ, Monika. Komparácia vývoja stavu úverov a vybraných makroekonomických ukazovateľov na Slovensku. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 5 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. NEUBAUEROVÁ, Erika - DUBROVINA, Nadiya. The Econometric modeling of the impact of the main socio-economic determinants on the tax power of the regions in Slovak Republic. In Reformuvannja sistemi deržavnich finansiv: zavdannja, prioriteti, mechanizmi. krogloj stol z mižnarodnoju učastju. Reformuvannja sistemi deržavnich finansiv: zavdannja, prioriteti, mechanizmi : materiali mižvuzivskogo kruglogo stolu z mižnarodnoju učastju : Charkiv, 25 kvitnja 2017 roku. - Charkiv : Charkivskij torgoveľno-ekonomičnij institut KNTEY, 2017, s. 36-38.
  článok

  článok


 7. MAAROVÁ, Iveta. Tarahumarovia: Behať alebo zomrieť. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 128-130 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. STASHUK, Vitalii. Some factors stipulating formation of the regional identity of the Ukrainian population. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 324-328 online.
  článok

  článok


 9. ČIEFOVÁ, Michaela - RANETA, Leonid. Demografické trendy na Slovensku a v Rakúsku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 77-86 online.
  článok

  článok


 10. NOVOTNÝ, Ladislav - PREGI, Loránt. Selective migration of population subgroups by educational attainment in the irban region of Bratislava. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017. ISSN 0016-7193, 2017, roč. 69, č. 1, s. 21-39.
  článok

  článok