Výsledky vyhľadávania

 1. MCLACHLAN, Sean. The Vikings in Greenland : The History of the Norse Expeditions and Settlements across Greenland. [S.l.] : Charles River Editors, [2021]. [42 s.]. ISBN 9781727466331. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Report on the State of Civil Society in the EU and Russia 2020. Berlin : EU-Russia Civil Society Forum, 2021. 95 s. ISBN 978-3-947214-07-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ŠUPTAR, Vitalij et al. 101 zážitkov z Kazachstanu. Preklad z angličtiny: Timea Jurčová. Warwickshire : Hertfordshire Press, 2021. 235 s. ISBN 978-1-913356-25-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. GLASER-OPITZOVÁ, Helena. Sezónnosť v úmrtnosti na Slovensku. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. ISSN 1339-6854, 2021, roč. 31, č. 3, s. 35-56.
  článok

  článok

 5. VAŇO, Boris. Aký môže byť dlhodobý demografický vývoj na Slovensku? In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. ISSN 1339-6854, 2021, roč. 31, č. 3, s. 3-18.
  článok

  článok

 6. KAHANEC, Martin - LAFFÉRS, Lukáš - SCHMIDPETER, Bernhard. The Impact of Repeated Mass Antigen Testing for COVID-19 on the Prevalence of the Disease. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Population Economics : International Research on the Economics of Population, Household, and Human Resources. - Basel : Springer Nature. ISSN 1432-1475, 2021, vol. 34, no. 4, pp. 1105–1140 online. VEGA-1/0692/20.
  článok

  článok

 7. Češi tráví na sociálnich sítich denně přes dvě a půl hodiny. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 9, s. 5-5.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 8. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Current Trends in the Lifestyle of the Arctic Indigenous Peoples. In Sučasni naukovi pidchodi do modernizacii ekonomiki ta finansovoji sistemi krajini : Materiali dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2020. ISBN 978-966-992-246-5, s. 114-117.
  článok

  článok

 9. ZEMAN, Jakub - ZUBAĽOVÁ, Alena. Podpora zamestnanosti znevýhodnených osôb na otvorenom trhu práce s akcentom na zdravotne postihnuté osoby v SR. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, pp. 189-202 online. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 10. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-11 online.
  článok

  článok