Výsledky vyhľadávania

 1. Slovensko v EÚ 2018 - Mladá generácia [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 50 s. ISBN 978-80-8121-620-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 437 s. ISBN 978-80-8121-616-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Naše regióny 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 41 s. ISBN 978-80-8121-674-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. PRESSBURG, Adrian Peter. Britská metropola a jej moslimovia. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 29. júna 2017, roč. 27, č. 26, s. 40-42.
  článok

  článok


 5. SURMANOVÁ, Kvetoslava - REIFF, Marian - IVANIČOVÁ, Zlatica. Akumulácia ľudského kapitálu a jej význam v kontexte vplyvu na ekonomický rast. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 346-354 CD-ROM. VEGA 1/0248/17, VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok


 6. My v číslach : zahraničné sťahovanie 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online 17 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-604-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. STAŠKOVÁ, Slavomíra - HOJDAN, Dávid - MEHEŠ, Marek. Vplyv ceny ropy na kúpyschopnosť obyvateľstva EÚ. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4447-4, s. 97-101 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. BORRELL, Carme et al. Socioeconomic, health behaviours and lifestyle determinants of health and wellbeing : [work package profile]. In Promoting population health and equity in Europe: from evidence to policy [elektronický zdroj]. - Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. ISBN 978-989-20-8021-5, pp. 15-16 online. EURO-HEALTHY 643398.
  článok

  článok


 9. BORRELL, Carme et al. The Evolution of socioeconomic inequalities in mortality in nine metropolitan areas : [fact sheet]. In Promoting population health and equity in Europe: from evidence to policy [elektronický zdroj]. - Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. ISBN 978-989-20-8021-5, pp. 39-46 online. EURO-HEALTHY 643398.
  článok

  článok


 10. MORRISON, Joana et al. Effective programmes for equity in population health in the European union : [fact sheet]. In Promoting population health and equity in Europe: from evidence to policy [elektronický zdroj]. - Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. ISBN 978-989-20-8021-5, pp. 100-102 online. EURO-HEALTHY 643398.
  článok

  článok