Výsledky vyhľadávania

 1. STENA, Ján. K prameňom verejnosti: pokus o sociologickú interpretáciu. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 2, s. 153-179.
  článok

  článok

 2. MALÁKOVÁ, Kateřina - ŠÍDLO, Luděk - BĚLOBRÁDEK, Jan. Region, věk a dostupnost zdravotních služeb: případ všeobecného lékařství v Česku. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1805-2991, 2020, roč. 62, č. 1, s. 14-26.
  článok

  článok

 3. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-11 online.
  článok

  článok

 4. BALEHA, Andrianna. Voda - istočnik prava naselenija Centraľnoj Azii na stabilnosť i bezopasnosť. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2020, vol. 15, no. 1, pp. 83-92 online.
  článok

  článok

 5. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 435 s. ISBN 978-80-8121-751-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. GAJDOŠ, Jozef. Kvalita života v mestách - porovnanie výsledkov prieskumov. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 38-43.
  článok

  článok

 7. LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Measuring the Efficiency of Environmental Innovations. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 221.
  článok

  článok

 8. ZEMAN, Jakub - ZUBAĽOVÁ, Alena. Podpora zamestnanosti znevýhodnených osôb na otvorenom trhu práce s akcentom na zdravotne postihnuté osoby v SR. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, pp. 189-202 online. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 9. Češi tráví na sociálnich sítich denně přes dvě a půl hodiny. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 9, s. 5-5.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 10. KUNOVSKÁ, Ingrid - KUCHAROVÁ, Jana. Ausgewählte Themen für den Landeskundenunterricht. Recenzenti: Marcus Bitterer, Ľudmila Solenská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 177 s. [13,21]. ISBN 978-80-225-4739-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]