Výsledky vyhľadávania

 1. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Finančná kontrola v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-7523, 2020, roč. 13, č. 5, s. 8-13.
  článok

  článok

 2. KLENKA, Michal. Medzinárodnoprávna úprava využívania vzdušného priestoru : dizertačná práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2019. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. STARÍČKOVÁ, Zuzana - BELIČKOVÁ, Kornélia. Impact of Innovation and Technology of the Humanitarian Aid to the Population. In Science, Technology and Innovations. International Scientific Conferences. Science, Technology and Innovations : Collection of Scientific Articles from International Scientific Conferences. - Lisbon : Pegasus Publishing, 2019. ISBN 978-989-54130-5-9, p. 5-20. VEGA 1/0215/18, VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 4. DRO 2018: XL. Dny radiační ochrany. Konferencia. DRO 2018: XL. Dny radiační ochrany : sborník abstraktů z 40. konference, 5.–9. 11. 2018, (Mikulov, Česká republika). Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2018. online 197 s. ISBN 978-80-01-06504-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Modern Innovative and Information Technologies in the Development of Society [elektronický zdroj]. Editors: Aleksander Ostenda, Tetyana Nestorenko. Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018. online 302 s. Series of Monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology., Monograph 17. ISBN 978-83-947093-7-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Zabezpeč si vedomosti : študijné materiály. Bratislava : Slovak Security Policy Institute SSPI, 2017. 67 s. ISBN 978-80-972228-2-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 7. HLAVOVÁ, Natália. Ochrana vnútorne vysídleného obyvateľstva na medzinárodnej úrovni. In Reaguje environmentálna diplomacia dostatočne na nové výzvy v súvislosti s klimatickými zmenami? : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4490-0, s. 57-66.
  článok

  článok

 8. OECD Integrity Review of Coahuila, Mexico : Restoring Trust Through an Integrity System. Paris : OECD, 2017. 194 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-coahuila-mexico_9789264283091-en> ISBN 978-92-64-28308-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Trends in risk communication policies and practices. Paris : OECD, 2016. 87 s. OECD reviews of risk management policies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trends-in-risk-communication-policies-and-practices_9789264260467-en> ISBN 978-92-64-26040-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. FERENCZ, Vojtech - DUGAS, Jaroslav. Flood warning and forecasting system. - Registrovaný: SCOPUS. In ESPM 2015. International conference on engineering science and production management. Production management and engineering sciences : scientific publication of the International conference on engineering science and production management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16-17 april 2015. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2016. ISBN 978-1-138-02856-2, s. 67-72.
  článok

  článok