Výsledky vyhľadávania

 1. Zákonník práce. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 9-10, s. 5-386.
  článok

  článok


 2. DIVÉKYOVÁ, Karina. Ochrana súkromia zamestnancov. In Legal Point : odborné periodikum mladých právnikov. - Bratislava : Európske združenie študentov práva (ELSA), 2017. ISSN 1339-0104, 2017, roč. 5, č. 1-2, s. 37-41.
  článok

  článok


 3. PETRÍKOVÁ, Lucia. Zosúladenie pracovného a rodinného života žien a matiek. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 6, s. 35-37.
  článok

  článok


 4. BERKOVÁ, Andrea. Inšpekcia práce s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 3, s. 4-91.
  článok

  článok


 5. HLADKÝ, Vladimír. Nariadenie PRIIP : súvisiace budúce právomoci, resp. povinnosti príslušných orgánov dohľadu a budúce povinnosti relevantných subjektov na finančnom trhu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, August 2016, roč. 24, č. 4, s. 3-5.
  článok

  článok


 6. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Právna ochrana pedagogického zamestnanca. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 2, s. 51-53.
  článok

  článok


 7. ŠUKALOVÁ, Viera. Právo zamestnanca na ochranu súkromia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 12, s. 59-61.
  článok

  článok


 8. DOPITA, Pavel. Právní aspekty provozu kamerových systémů v hotelnictví a cestovním ruchu. In Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2016. ISSN 1804-3836, 2016, roč. 7, č. 1, s. 15-27.
  článok

  článok


 9. ŽUĽOVÁ, Jana. Fajčenie na pracovisku. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 2015, roč. 10, č. 12, s. 56-57.
  článok

  článok


 10. MINÁRIK, Peter. Návrat do práce po materskej dovolenke - úspešný projekt či ilúzia? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 2, s. 36-37.
  článok

  článok