Výsledky vyhľadávania

 1. PRUŽINOVÁ, Kristýna. Jak na home office. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2020. ISSN 0026-8720, 2020, roč. 55, č. 4, s. 8-13.
  článok

  článok

 2. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Zákaz výpovede a PN v roku 2020. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 6, s. 14-16.
  článok

  článok

 3. CINGELOVÁ, Zuzana. Zákonník práce po novelách (2). In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 10, s. 15-18.
  článok

  článok

 4. BISKUPIČ, Martin. Šikanovanie - pracovné podmienky a právna zodpovednosť organizácie. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 7-8, s. 24-27.
  článok

  článok

 5. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Opatrenia zamestnávateľa v súvislosti s výskytom koronavírusu. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 4, s. 18-21.
  článok

  článok

 6. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. A Healthy and Safe Working Environment in Companies as a Challenge for the Personnel Nanagement in Digital Age of Social Networks. In Moderní personální management : trendy a výzvy. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-069-8, s. 63-69. [VEGA 1/0447/19].
  článok

  článok

 7. TRIZULIAK, Tibor. Protispoločenská činnosť - ochrana. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1335-1583, 2019, roč. 24, č. 2, s. 249-296.
  článok

  článok

 8. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1335-1583, 2019, roč. 24, č. 10, s. 6-42.
  článok

  článok

 9. BARANCOVÁ, Helena. Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie. Recenzenti: Viera Štangová, Mária Rybárová. Bratislava : Sprint 2, 2019. 668 s. Juristika. ISBN 9788089710256. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. OECD Employment Outlook 2019 : The Future of Work. Paris : OECD, 2019. 335 s. OECD Employment Outlook. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2019_9ee00155-en> ISBN 978-92-64-72715-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]