Výsledky vyhľadávania

 1. Zákonník práce. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 9-10, s. 5-386.
  článok

  článok


 2. KAZDOVÁ, Alena. Whistle blowing může být nástrojem k otevřené firemní kultuře. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 9, s. 28-30.
  článok

  článok


 3. RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Flexibilita ako nástroj fungovania trhu práce v kontexte s potrebou ochrany zamestnancov. In Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4503-7, s. 60-69 CD-ROM. VEGA 1/0001/16, 50%, ITMS 26240120032, 50%.
  článok

  článok


 4. PETRÍKOVÁ, Lucia. Zosúladenie pracovného a rodinného života žien a matiek. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 6, s. 35-37.
  článok

  článok


 5. DIVÉKYOVÁ, Karina. Ochrana súkromia zamestnancov. In Legal Point : odborné periodikum mladých právnikov. - Bratislava : Európske združenie študentov práva (ELSA), 2017. ISSN 1339-0104, 2017, roč. 5, č. 1-2, s. 37-41.
  článok

  článok


 6. BERKOVÁ, Andrea. Inšpekcia práce s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 3, s. 4-91.
  článok

  článok


 7. HLADKÝ, Vladimír. Nariadenie PRIIP : súvisiace budúce právomoci, resp. povinnosti príslušných orgánov dohľadu a budúce povinnosti relevantných subjektov na finančnom trhu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, August 2016, roč. 24, č. 4, s. 3-5.
  článok

  článok


 8. DOPITA, Pavel. Právní aspekty provozu kamerových systémů v hotelnictví a cestovním ruchu. In Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2016. ISSN 1804-3836, 2016, roč. 7, č. 1, s. 15-27.
  článok

  článok


 9. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Právna ochrana pedagogického zamestnanca. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 2, s. 51-53.
  článok

  článok


 10. ŠUKALOVÁ, Viera. Právo zamestnanca na ochranu súkromia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 12, s. 59-61.
  článok

  článok