Výsledky vyhľadávania

 1. LEHUTA, Michal. Trump Parížsku dohodu nezničí. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 15. júna 2017, roč. 27, č. 24, s. 44.
  článok

  článok


 2. PRESSBURG, Adrian Peter. Nemecko volá po emancipácii Únie vo vzťahoch k USA. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 8. júna 2017, roč. 27, č. 23, s. 28-30.
  článok

  článok


 3. TVARDZÍK, Jozef. Svet bez odpadu môže byť biznis. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 11. mája 2017, roč. 27, č. 19, s. 34-36.
  článok

  článok


 4. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Zelená logistika je nielen myšlienka, ale aj realita. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. apríla 2017, roč. 27, č. 16, s. 58-60.
  článok

  článok


 5. Mobilising bond markets for a low-carbon transition. Paris : OECD, 2017. 131 s. Green finance and investment. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/mobilising-bond-markets-for-a-low-carbon-transition_9789264272323-en> ISBN 978-92-64-27231-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Cross-border co-operation and policy networks in West Africa. Paris : OECD, 2017. 220 s. West african studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/cross-border-co-operation-and-policy-networks-in-west-africa_9789264265875-en> ISBN 978-92-64-26576-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Diffuse pollution, degraded waters : emerging policy solutions. Paris : OECD, 2017. 118 s. OECD studies on water. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/diffuse-pollution-degraded-waters_9789264269064-en> ISBN 978-92-64-26905-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. VIDOVÁ, Jarmila. Modrý rast - dlhodobá stratégia na podporu udržateľnosti. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 2, s. 1-14 online.
  článok

  článok


 9. GEŽÍK, Pavel - FAŠIANG, Tomáš. Eko-eko správanie spotrebiteľa. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XII : zborník zo seminára : 14. - 16. jún 2017, Račkova dolina [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4392-7, s. 61-66 CD-ROM. VEGA 1/0245/15, VEGA 1/0283/15.
  článok

  článok


 10. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Harmonization of environmental taxes introtudeced in EU. In Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2017. ISSN 2377-9748, 2017, vol. 3, no. 2, pp. 81-92 online. APVV-15-0322.
  článok

  článok