Výsledky vyhľadávania

 1. POLONYOVÁ, Simona. Analýza vybraných aspektov starnutia populácie. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 102-111. VEGA 1/0251/19.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 2. BOUDA, Michal - URBAN, David. Syndrom vyhoření a jeho prevence u sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 2464-7551, 2020, roč. 11, č. 2, s. 75-89.
  článok

  článok

 3. STORONYANSKA, Iryna et al. Fiscal decentralization in Europe in the context of social protection development. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 175, no. 1-2, s. 24-28.
  článok

  článok

 4. VADKERTIOVÁ, Silvia. Formy pomoci obcí v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na úrovni samosprávy. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. ISSN 1337-2955, 2019, roč. 15, č. 1, s. 22-26.
  článok

  článok

 5. Can Social Protection Be an Engine for Inclusive Growth? Paris : OECD, 2019. 98 s. Development Centre Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/can-social-protection-be-an-engine-for-inclusive-growth_9d95b5d0-en> ISBN 978-92-64-91432-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Social Protection System Review of Indonesia. Paris : OECD, 2019. 163 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/social-protection-system-review-of-indonesia_788e9d71-en> ISBN 978-92-64-97045-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Enabling Women’s Economic Empowerment : New Approaches to Unpaid Care Work in Developing Countries. Paris : OECD, 2019. 113 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/enabling-women-s-economic-empowerment_ec90d1b1-en> ISBN 978-92-64-57057-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. OECD Reviews of Pension Systems: Portugal. Paris : OECD, 2019. 162 s. OECD Reviews of Pension Systems. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-pension-systems-portugal_9789264313736-en> ISBN 978-92-64-31372-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Policy Responses to New Forms of Work. Paris : OECD, 2019. 96 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/policy-responses-to-new-forms-of-work_0763f1b7-en> ISBN 978-92-64-46181-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Multi-dimensional Review of Paraguay. Volume 3. From Analysis to Action. Paris : OECD, 2019. 131 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-paraguay_5e722f8e-en> ISBN 978-92-64-86835-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]