Výsledky vyhľadávania

 1. Towards Better Social and Employment Security in Korea. Paris : OECD, 2018. 162 s. Connecting People with Jobs. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/connecting-people-with-jobs-towards-better-social-and-employment-security-in-korea_9789264288256-en> ISBN 978-92-64-28824-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. ŠILAROVÁ, Karolína - MICHKOVÁ, Adéla. Participace dítěte na rozhodování a její limity v současné praxi sociální práce. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 184-196.
  článok

  článok


 3. FABIÁN, Petr. Práce sociálního pracovníka v systému sociálně právní ochrany dětí v současnosti. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 236-249.
  článok

  článok


 4. MATULKOVÁ, Mariana. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 9, s. 71-74.
  článok

  článok


 5. DUDOVÁ, Iveta - STANEK, Vojtech - POLONYOVÁ, Simona. Sociálna politika. Recenzenti: Viera Prusáková, Vladimír Choluj. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 396 s. Ekonómia. VEGA 1/0266/16. ISBN 978-80-8168-866-9. [Počet ex. : 20, z toho voľných 17, prezenčne 3]

 6. ANTALOVÁ, Mária. Bývanie a sociálna kvalita. In Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4503-7, s. 5-20 CD-ROM. VEGA 1/0002/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok


 7. Handbook on European Non-discrimination Law : 2018 Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 295 s. Dostupné na : <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/494aec98-2803-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-87586555> ISBN 978-92-871-9851-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 8. Scientific Council of the Information Systems Management University. Transformational Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph [elektronický zdroj]. Reviewers: Sevdalina Ilieva Dimitrova, Remigijus Kinderis. Riga : ISMA University, 2018. online 347 s. ISBN 978-9984-891-05-7. ISSN 1492-8965.

 9. Scientific Council of the Information Systems Management University. Transformation Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph. Reviewers: Sevdalina Ilieva Dimitrova, Remigijus Kinderis. Riga : ISMA University, 2018. 347 s. ISBN 978-9984-891-04-0. ISSN 1877-0444.
  kniha

  kniha


 10. Interrelations between public policies, migration and development. Paris : OECD, 2017. 277 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policies-migration-and-development_9789264265615-en> ISBN 978-92-64-26560-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]