Výsledky vyhľadávania

 1. Scientific Council of the Information Systems Management University. Transformation Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph [elektronický zdroj]. Reviewers: Sevdalina Ilieva Dimitrova, Remigijus Kinderis. Riga : ISMA University, 2018. online 162 s. ISBN 978-9984-891-05-7. ISSN 1492-8965.

 2. Scientific Council of the Information Systems Management University. Transformation Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph. Reviewers: Sevdalina Ilieva Dimitrova, Remigijus Kinderis. Riga : ISMA University, 2018. 347 s. ISBN 978-9984-891-04-0. ISSN 1877-0444.
  kniha

  kniha


 3. Towards Better Social and Employment Security in Korea. Paris : OECD, 2018. 162 s. Connecting People with Jobs. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/connecting-people-with-jobs-towards-better-social-and-employment-security-in-korea_9789264288256-en> ISBN 978-92-64-28824-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. MATULKOVÁ, Mariana. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 9, s. 71-74.
  článok

  článok


 5. ŠILAROVÁ, Karolína - MICHKOVÁ, Adéla. Participace dítěte na rozhodování a její limity v současné praxi sociální práce. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 184-196.
  článok

  článok


 6. FABIÁN, Petr. Práce sociálního pracovníka v systému sociálně právní ochrany dětí v současnosti. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 236-249.
  článok

  článok


 7. SANTANA, Paula et al. Atlas of population health in European union regions [elektronický zdroj]. Reviewers: Julia Doetsch, Scott Culp. 1st edition. Coimbra : Coimbra University Press, 2017. online 263 s. [13 AH]. Dostupné na : <https://doi.org/10.14195/978-989-26-1463-2> ISBN 978-989-26-1463-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2015 : (podľa metodiky ESSPROS) [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online 35 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-478-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Interrelations between public policies, migration and development. Paris : OECD, 2017. 277 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policies-migration-and-development_9789264265615-en> ISBN 978-92-64-26560-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. OECD Economic Surveys: France 2017 : September 2017. Volume 2017/18. Paris : OECD, 2017. 147 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-france-2017_eco_surveys-fra-2017-en> ISBN 978-92-64-27840-0. ISSN 1995-3178. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]