Výsledky vyhľadávania

 1. Towards Better Social and Employment Security in Korea. Paris : OECD, 2018. 162 s. Connecting People with Jobs. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/connecting-people-with-jobs-towards-better-social-and-employment-security-in-korea_9789264288256-en> ISBN 978-92-64-28824-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří. Hodnocení funkcí dvou systémů sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi v roce 2014. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha ; Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - v.v.i., 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 3, s. 2-8.
  článok

  článok


 3. Interrelations between public policies, migration and development. Paris : OECD, 2017. 277 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policies-migration-and-development_9789264265615-en> ISBN 978-92-64-26560-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Ochrana sociálnych práv v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 3, s. 218-225.
  článok

  článok


 5. OECD Economic Surveys: France 2017 : September 2017. Volume 2017/18. Paris : OECD, 2017. 147 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-france-2017_eco_surveys-fra-2017-en> ISBN 978-92-64-27840-0. ISSN 1995-3178. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. HALÁSKOVÁ, Renáta - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta. Socio-Economic Development, Income Inequality and Redistribution. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2017. ISSN 1212-3951, 2017, vol. 20, no. 1, pp. 30-41.
  článok

  článok


 7. Social Protection in East Africa : Harnessing the Future. Paris : OECD, 2017. 94 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/social-protection-in-east-africa_9789264274228-en> ISBN 978-92-64-27421-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. A Decade of Social Protection Development in Selected Asian Countries. Paris : OECD, 2017. 77 s. ISBN 978-92-64-27225-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2015 : (podľa metodiky ESSPROS) [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online 35 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-478-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. SANTANA, Paula et al. Atlas of population health in European union regions [elektronický zdroj]. Reviewers: Julia Doetsch, Scott Culp. 1st edition. Coimbra : Coimbra University Press, 2017. online 263 s. [13 AH]. Dostupné na : <https://doi.org/10.14195/978-989-26-1463-2> ISBN 978-989-26-1463-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha