Výsledky vyhľadávania

 1. JURIŠOVÁ, Anna. Zmeny v uplatňovaní trojstranného obchodu od 1.1.2018. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 5, s. 40-47.
  článok

  článok


 2. LEGÉŇ, Marek. Potenciál inteligentných úspor je zatiaľ nevyužitý. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. októbra 2017, roč. 27, č. 41, s. 72-74.
  článok

  článok


 3. KVAŠŇÁK, Lukáš. Matador živí výroba, no budúcnosť vidí vo vývoji. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 31. augusta 2017, roč. 27, č. 35, s. 36-40.
  článok

  článok


 4. VÁLEK, Juraj. Konsignačný sklad z pohľadu DPH v roku 2017. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2017. ISSN 1336-5355, 15. máj 2017, roč. 13, č. 9, s. 3-4.
  článok

  článok


 5. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Vplyv Industry 4.0 na riadenie dodávateľského reťazca. In Veda a výskum v univerzitnej praxi. Medzinárodný vedecký workshop. Veda a výskum v univerzitnej praxi : zborník z medzinárodného vedeckého workshopu konaného v dňoch 5.9.2017 - 7.9.2017 v Levočskej doline [elektronický zdroj]. - Košice : Human Retail Akadémia, 2017. ISBN 978-80-972757-0-9, s. 24-30 CD-ROM. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok


 6. PAVELKA, Ľuboš. Budúcnosť nezabezpečených pohľadávok. In Management pohľadávok 2017. odborná konferencia. Management pohľadávok 2017 : odborná konferencia, 15.-16. november 2017, Bratislava. - Wien : Dagmar Zboray, EU Generation, 2017. ISBN 978-3-9504554-0-3, s. 30-43. VEGA 1/0897/17 2017-2019.
  článok

  článok


 7. CÚG, Juraj. Supply Chain of Distribution Logistics in a Firm. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. ISSN 1336-5878, 2017, č. 1, s. 22-26. VEGA 1/0609/15.
  článok

  článok


 8. KOLÁŘ, Vojtěch. Logistické firmy přebírají funkce velkoobchodů. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 5, s. 14-16.
  článok

  článok


 9. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Aktívne nástroje financovania obchodných tokov podnikov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 103-111. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok


 10. NAŠČÁKOVÁ, Jana - DANKOVÁ, Lenka. Cena, cenotvorba a ziskovosť. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2017 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy I. : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác : Týždeň vedy a techniky na Slovensku, 6.-12.11.2017, Košice [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4453-5, s. 65-70 CD-ROM. VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok