Výsledky vyhľadávania

 1. Prehľad vysokých škôl v akademickom roku 2019/2020. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 186 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. PASIAR, Ladislav et al. Modely projektov v ekonomickom vzdelávaní. Recenzenti: Rudolf Šlosár, Terézia Garaiová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 191 s. [10,26 AH]. 022EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4515-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 3. STÁREK, Lukáš. Vzdělávaní osob s postižením. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2014. ISSN 1802-5854, 2014, roč. 8, č. 6, s. 18-20.
  článok

  článok

 4. MARIANYI, Peter. Odbornému školstvu (konečne) svitá na lepšie časy. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, máj 2013, roč. 7, č. 5, s. 10-12.
  článok

  článok

 5. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2013 : stredné odborné školy. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2013. 120 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. SMRČKOVÁ, Lenka. Studenti a absolventi. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1801-4690, 2013, roč. 9, č. 2, s. 6-7.
  článok

  článok

 7. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2013 : gymnáziá a konzervatória. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2013. 74 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2012 : ostatné výchovno-vzdelávacie zariadenia. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2013. 85 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2012 : stredné odborné školy. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2012. 91 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2011 : ostatné výchovno-vzdelávacie zariadenia. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2012. 106 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]