Výsledky vyhľadávania

 1. BLECHOVÁ, Eva. Zalando má roboty na jemnou práci i největší sorter. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 10, s. 20-23.
  článok

  článok

 2. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Vybrané problémy v oblasti udržateľnej módy. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 46-54 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 3. 3.Abraka

  PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Abraka : dievčatá v akcii. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 9-10 online.
  článok

  článok

 4. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Sustainable Fashion as a Part of the Circular Economy Concept. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 3, s. 29-37 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 5. SOROKOVÁ, Tatiana. Spoločenské podujatia a eventy v školách. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 6, s. 21-23.
  článok

  článok

 6. VOKOUNOVÁ, Dana. Nákupné štýly mladej generácie. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1338-7944, 2019, roč. 14, č. 1, s. 34-41. VEGA 1/0657/19.
  článok

  článok

 7. GARASOVÁ, Petra - KNOŠKOVÁ, Ľubica. Perception of Fast Fashion and Sustainable Fashion. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 97-106 CD-ROM. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 8. KNOŠKOVÁ, Ľubica - HLAVATÝ, Ivan - PETROVIČOVÁ, Sandra. Consumer Attitudes to Fashion and to Sustainability. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 229-239 CD-ROM. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 9. Circular Economy in Textiles and Apparel : Processing, Manufacturing, and Design. Edited by: Subramanian Senthilkannan Muthu. Cambridge : Woodhead Publishing/Elsevier, 2019. 226 s. The Textile Institute Book Series. ISBN 978-0-08-102630-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. KNOŠKOVÁ, Ľubica - GARASOVÁ, Petra. The Economic Impact of Consumer Purchases in Fast Fashion Stores. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 58-70 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok