Výsledky vyhľadávania

 1. CHOVANCOVÁ, Božena - DOROCÁKOVÁ, Michaela - MALACKÁ, Viera. Changes in the Industrial Structure of GDP and Stock Indices Also with Regard to Industry 4.0. - Registrovaný: Scopus. In Business and Economic Horizons : BEH [elektronický zdroj]. - [Prague] : Prague Development Center, 2018. ISSN 1804-5006, 2018, vol. 14, no. 2, pp. 402-414 online. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok


 2. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 1/2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [58 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 12/2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [58 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 3/2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [58 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. CHOVANCOVÁ, Božena - MALACKÁ, Viera - DOROCÁKOVÁ, Michaela. Changes in industrial structures and impact on stock markets. In EU financial markets: current state & future perspectives (Finanční trhy zemí EU – současný stav a výhled). international conference. Financial markets: current state & future perspectives : proceedings of the 8th international conference : May 25-26, 2017, Prague, Czech republic. - Prague : Vysoká škola finanční a správní, 2017. ISBN 978-80-7408-159-0, pp. 56-64. VEGA 1/0009/17, VEGA 1/0326/16.
  článok

  článok


 6. ZENDULKA, Lukáš. Možnosti využitia holistického marketingu v podpore udržateľného rozvoja : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2017. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. STAN: OECD Structural Analysis Statistics 2016 : 2007-2014. Paris : OECD, 2017. 114 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/stan-oecd-structural-analysis-statistics-2016_stan-2016-en> ISBN 978-92-64-27443-3. ISSN 2225-2150. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Energetika 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 164 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-566-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Quantification of the systematic risk in industries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 7, s. 602-617. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok


 10. BAYER, Juraj. Energetické náklady a ich dopad na konkurencieschopnosť energeticky náročných odvetví. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 15-26.
  článok

  článok