Výsledky vyhľadávania

 1. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Effects of Allocation of Foreign Direct Investment in the Slovak Republic. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 223.
  článok

  článok

 2. Kde sú moje peniaze? In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 5, s. 29.
  článok

  článok

 3. PAŠKA, Ľubomír et al. Manažment výroby : (vybrané kapitoly). 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015. 188 s. ISBN 978-80-552-1436-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ŠIMANOVÁ, Jana - TREŠL, Filip. Vývoj průmyslové koncentrace a specializace v regionech NUTS3 České republiky v kontextu dynamizace regionální komparativní výhody. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2011. ISSN 1212-3609, 2011, roč. 14, č. 1, s. 38-52.
  článok

  článok

 5. HÜBEL, Jozef. Strojárstvo SR: veľa snahy dole, málo stratégie hore. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2011. ISSN 1337-9798, 2011, roč. 3, č. September, s. 20.
  článok

  článok

 6. GYURÁK BABEĽOVÁ, Zdenka - ŠEFČÍKOVÁ, Miriam - BEŇO, Rastislav. Zvyšovanie spolupráce a inovačných kapacít v automobilovom priemysle. In Ekonomika a manažment podnikov 2011 : [zborník] z medzinárodnej vedeckej konferencie : 4. - 5. októbra 2011, Zvolen. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2284-8, s. 98-103.
  článok

  článok

 7. IVANOVÁ, Pavlína. Etická miera nezamestnanosti a miera príjmovej nerovnosti. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-8]. VEGA 1/0478/08.
  článok

  článok

 8. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Manažment a hľadanie východísk z krízy. In Manažment : teória, výučba a prax 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Liptovský Mikuláš, 29. septembra - 1. októbra 2010. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2010. ISBN 978-80-8040-404-8, s. 127-133. VEGA 1/0568/08.
  článok

  článok

 9. KROPKOVÁ, Zlata. Komparácia inovačnej výkonnosti vybraných krajín EÚ. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 118-124. VEGA 1/0339/10. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 10. SZABO, Ľuboslav - GRZNÁR, Miroslav. Manažment podnikov v krízových podmienkach. In Jak dál po krizi. 1.díl : sborník z mezinárodní konference. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010. ISBN 978-80-245-1702-5, s. 310-316. VEGA 1/0568/08.
  článok

  článok