Výsledky vyhľadávania

 1. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Komunálne voľby v roku 2018. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 7-8, s. 2-3.
  článok

  článok

 2. Lobbyists, governments and public trust : implementing the OECD principles for transparency and integrity in lobbying. Volume 3. Paris : OECD, 2014. 223 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/lobbyists-governments-and-public-trust-volume-3_9789264214224-en> ISBN 978-92-64-21421-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Inštitucionalizácia zahraničnej politiky Európskej únie. - Registrovaný: Web of Science. In International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics. International scientific conference. International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings : 15th international scientific conference : Smolenice Castle, 4th - 5th december 2014. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3980-7, s. 235-241 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Navrhovaná novela zákona o obecnom zriadení znižuje počet poslancov od augusta 2013. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2013. ISSN 1338-5968, 12.4.2013, [s. 1-3], [4,69 NS] online. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/navrhovana-novela-zakona-o-obecnom-zriadeni-znizuje-pocet-poslancov-od-augusta-2013-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fYdOXKKf-ELm/>
  článok

  článok

 5. Lobbyists, governments and public trust : promoting integrity through self-regulation. Volume 2. Paris : OECD, 2012. 124 s. ISBN 978-92-64-08493-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. KÚTIK, Ján - CIBIRIOVÁ, Ingrid. Verejná správa a verejný sektor. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2011. ISSN 1336-3727, 2011, roč. 9, č. 1, s. 68-82.
  článok

  článok

 7. KUKAN, Eduard. Diplomati v zahraničnej službe Slovenskej republiky. In Zahraničná politika : listy SFPA. - Bratislava : Výskumné centrum SFPA, 2010. ISSN 1336-7218, 2010, roč. 14, č. 2, s. 27-28.
  článok

  článok

 8. WEISS, Peter. Z politika diplomatom. In Zahraničná politika : listy SFPA. - Bratislava : Výskumné centrum SFPA, 2010. ISSN 1336-7218, 2010, roč. 14, č. 2, s. 29-30.
  článok

  článok

 9. PEŠKO, Marcel. Moderné prístupy k diplomatickému remeslu. In Zahraničná politika : listy SFPA. - Bratislava : Výskumné centrum SFPA, 2010. ISSN 1336-7218, 2010, roč. 14, č. 2, s. 21-23.
  článok

  článok

 10. JEMELKOVÁ, Ivana. Evropský parlament podle Lisabonské smlouvy: Praktické testování nových mantinelů. In Mezinárodní politika. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2010. ISSN 0543-7962, 2010, roč. 34, č. 12, s. 6-9.
  článok

  článok