Výsledky vyhľadávania

 1. GÁBRIŠOVÁ, Lýdia - KOZEL, Petr. Coordination of bus departures by mathematical programming. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2013. ISSN 1335-4205, 2013, vol. 15, no. 1, s. 74-79. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167882/1_2013en.pdf>
  článok

  článok

 2. CETIN, Ugur et al. Route selection and scheduling for urban public bus transportation. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2013. ISSN 1335-4205, 2013, vol. 15, no. 1, s. 19-24. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167882/1_2013en.pdf>
  článok

  článok

 3. BODNÁR, Michal. Vodiči veľké investície nepociťujú. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2012. ISSN 1337-2459, 2012, roč. 5, č. február, s. 20.
  článok

  článok

 4. Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Výskumný ústav dopravný. 4x ročne. ISSN 1210-0978
  časopis

  časopis

 5. CENEK, Juraj. Evaluation criteria for quality of transit lines plan. In Journal of information, control and management systems. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1336-1716, 2011, vol. 9, no. 2, s. 77-84.
  článok

  článok

 6. MAJER, Tomáš. An algorithm for the problem of shortest trail with prohibited maneuvers. In Journal of information, control and management systems. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1336-1716, 2011, vol. 9, no. 2, s. 101-108.
  článok

  článok

 7. DADO, Milan - MATIAŠKO, Karol. Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy. In Journal of information, control and management systems. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1336-1716, Special issue, vol. 9, no. 3, (2011.
  článok

  článok

 8. ELIAŠ, Ladislav - HORVÁTOVÁ, Lucia. Zvyšovanie konkurencieschopnosti dopravných podnikov prostredníctvom budovania podnikovej identity. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 97-100.
  článok

  článok

 9. 2011 ,č. 1-4. Horizonty dopravy : veda - výskum - prax. Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2011. 4x ročne. ISSN 1210-0978 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. DICOVÁ, Jana - ONDRUŠ, Ján. Prediction of development public passenger transport. In Journal of information, control and management systems. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1336-1716, 2010, vol. 8, no. 5, s. 475-482.
  článok

  článok