Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Keď výkonnosť trpí: s akým časovým rádiusom pracujete? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2016. ISSN 1335-1729, 3/2016, roč. 21, zoš. 82, s. 24-26.
  článok

  článok

 2. 2.ZFO

  ZFO : Zeitschrift Führung + Organisation. Stuttgart : Schäffer-Poeschel. 6x ročne. ISSN 0722-7485. Dostupné na : http://www.zfo.de
  časopis

  časopis

 3. ROMANOVÁ, Anita - ŠVEJDOVÁ, Natália. It governance a riadenie bezpečnosti IS/IT v podnikoch. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 907-917 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 4. GONCHAROV, Yuri - SERDYUKOV, Konstantine. Features of Structural Construction and Organization of Activities of Higher Bodies of Various Models of Corporate Governance. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2018. ISSN 1993-6788, 2018, no. 7-8, pp. 4-15.
  článok

  článok

 5. BRINČÍKOVÁ, Zuzana et al. A Survey of The Autonomy, Accountability, Effectiveness and Governance of Slovak State-Owned Enterprises. - Registrovaný: Web of Science. In Scientific Annals of Economics and Business. - Iasi : University of Iasi. ISSN 2501-3165, 2018, vol. 65, no. 4, pp. 427-442 online.
  článok

  článok

 6. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Ako podniky na Slovensku uplatňujú moderné manažérske metódy a nástroje? In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 587-594 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 7. SZABO, Ľuboslav - NÉMETH, František. Tradičné versus moderné manažérske metódy uplatňované v podnikoch na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 619-634 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 8. MUCHOVÁ, Martina - KLIMIKOVÁ, Mária. Corporate governance strenghtening process in financial institutions. In ISeC 2016. International virtual conference. ISeC 2016 : proceedings : interdisciplinary scientific econference : international virtual conference : july 11 - 15, 2016. - Bratislava : Nexsys, 2016. ISBN 978-80-972051-3-3, [S. 1-7] CD-ROM. VEGA 1/0124/14.
  článok

  článok

 9. LAVRENČÍK, Petr. Solvency II - řízení a organizace procesu výpočtů. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 3, s. 44-45.
  článok

  článok

 10. 10.ZFO

  2016 ,Hf. 1-6. ZFO : Zeitschrift Führung + Organisation. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2016. 6x ročne. ISSN 0722-7485 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis