Výsledky vyhľadávania

 1. KOPTÁK, Michal. Výrobná logistika a jej podstata. In Manažment informačnej bezpečnosti v malých a stredných podnikoch : [recenzovaný] zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4183-1, s. 90-98 CD-ROM. I-15-104-00.
  článok

  článok

 2. DŽUNDOVÁ, Mária. Najkvalitnejšie riešenia logistiky potrebujú "dozrieť". In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2014. ISSN 1337-9798, 2014, roč. 6, č. September-október, s. 38-39. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0192848/GW009_010_2014_lowres.pdf>
  článok

  článok

 3. Posúdenie súčasných možností aplikovaného výskumu v rámci Fraunhoferovej spoločnosti pre oblasť ľahkých kovov : štúdia. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2013. 39 s. [1,95 AH].
 4. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan. Analýza rovnovážnej stratégie v dvojstupňovom dodávateľskom reťazci s cieľom udržania trhového podielu v segmente predaja výrobku. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 10.-12. december / prosinec 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3530-4, s. [1-6]. VEGA 1/0104/12.
  článok

  článok

 5. OLÁH, Ľuboš. Distribučné centrum - nositeľ distribučných funkcií. In Moderné metódy a prístupy v marketingovom manažmente : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0333/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3524-3, s. 101-117. VEGA 1/0333/11.
  článok

  článok

 6. KRAJMEROVÁ, Eva. Zásielkovo-katalógový predaj - kupovanie mačky vo vreci ? In Obchod : stratégie v obchode a distribúcii. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 1998. ISSN 1335-2008, 1998, č. 1, s.18-19.
  kniha

  kniha

 7. IVANOV, V.G. - ZVORYKIN, D.N. Ozdorovlenije ekonomičeskoj struktury investicionnogo processa. In Ekonomika stroitel'stva, 1990, č. 10, s. 66-82.
  článok

  článok