Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 781  
Vaša otázka: Heslá = "organizácie neziskové"
 1. KAŠIAR, Ján. Registrácia občianskych združení. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 1, s. 77-78.
  článok

  článok

 2. WRIGHT, Michelle - WALMSLEY, Ben - SIMMONS, Emilee. Fundraising in the Creative and Cultural Industries : Leading Effective Fundraising Strategies. 1st Edition. Abingdon : Routledge, 2023. 284 s. ISBN 978-0-367-17559-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. MIŠKOLCI, Simona - RAJCHLOVÁ, Jaroslava - SVATOŠOVÁ, Veronika. Quality of Management Processes as a Determinant of NGOs‘ Sustainability. In Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development : International Scientific Journal. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2023. ISSN 1339-3367, 2023, vol. 12, no. 2, s. 75-80.
  článok

  článok

 4. MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária et al. Príručka spolupráce : príručka spolupráce verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií pri poskytovaní služieb. Recenzentky: Eva Balážová, Mária Milková, Michaela Ďurdíková. 1. vydanie. Bratislava : Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, 2023. 90 s. [4,5 AH]. ISBN 978-80-89051-90-8.
 5. BUKOVOVÁ, Sylvia. Firm Volunteering as the Important Part of the ESG Management of Enterprises. In Creating an Appropriate Model of the Behaviour for Ethics and Integrity of Institutions in the Area of Scientific Research Activities Based on International Comparison and Setting a System of Determining Attributes for Its Effective Implementation and Functioning : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University, 2023. ISBN 978-80-280-0480-4, pp. 6-14. VEGA 1/0836/21, KEGA 019EU 4/2022.
  článok

  článok

 6. JOHANESOVÁ, Lucia - NÉMETHOVÁ, Valéria. Modern Micro Theories Explaining the Existence of Nongovernment Organizations. In 11th Central European Winter Seminar of Regional Science. 11th Central European Winter Seminar of Regional Science : Proceedings. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2023. ISBN 978-80-225-5118-2, pp. 21-45. VEGA 1/0249/22.
  článok

  článok

 7. VRŠKOVÁ, Jana. Postup prechodu zo sústavy jednoduchého účtovníctva na sústavu podvojného účtovníctva a naopak pre neziskové účtovné jednotky. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1336-426X, 2023, roč. 20, č. 4, s. 45-49.
  článok

  článok

 8. VRŠKOVÁ, Jana. Externé zdroje financovania činnosti organizácií nezriadených alebo nezaložených na podnikanie. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1336-426X, 2023, roč. 20, č. 7, s. 65-87.
  článok

  článok

 9. DAUDRIKH, Yana. Aplikačné problémy regulácie neziskových organizácií z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022. ISSN 1339-3995, 2022, roč. 10, č. 2, s. 48-60.
  článok

  článok

 10. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Vybrané aspekty asignácie korporátnej dane (príklad Slovenskej republiky). In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2022 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4978-3, s. [1-10]. APVV-20-0338, VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.