Výsledky vyhľadávania

 1. VRŠKOVÁ, Jana. Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek za rok 2020 účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 2, s. 58-101.
  článok

  článok

 2. SIEBER, Jakub. Posúdenie finančného zdravia neziskovej organizácie s využitím analýzy pomerových ukazovateľov. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 14. International Scientific Conference, April 28th – 30th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4820-5, pp. 76-84 online. I-21-113-00.
  článok

  článok

 3. SIEBER, Jakub. Horizontálna a vertikálna analýza súvahy neziskovej organizácie v sektore služieb pred pandémiou COVID19. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 64-76.
  článok

  článok

 4. KUDLOVÁ, Zuzana. Accounting and Tax Aspects of Non-Profit Organizations in Slovak Republic Foundation. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 108.
  článok

  článok

 5. HRÁBEK, Lukáš. Pandemie postavila plány kampaní Greenpeace vzhůru nohama. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2021. ISSN 1211-5622, 2021, roč. 31, č. 2, s. 14-15.
  článok

  článok

 6. KORDOŠOVÁ, Alena. The Impact of the Coronavirus Crisis on the Recipients of the Share of the Tax Paid. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 68-72 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 7. PEJCAL, Jakub - HRŮZOVÁ, Lucia. Funding a Selected Group of Czech NGOs from Public Resources. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2021. ISSN 1801-7118, 2021, roč. 17, č. 3, s. 105-117.
  článok

  článok

 8. Handbook of Research on Novel Practices and Current Successes in Achieving the Sustainable Development Goals. Editors: H. Gülçin Beken, Yuriy Bilan, Fernando Casado Gutierrez, Tudor Edu, Pınar Hayaloğlu, Ghazal Kalantari, Grigorios L. Kyriakopoulos, Yutong Li, Radka MacGregor, Luis Matosas-López, Asta Mikalauskienė, Derek O’Reilly, Renáta Pakšiová, Gheorghe N. Popescu, Veronica Adriana A. V. Popescu, K. Vijaya Rachel, Amr Radwan, Jorge Manuel De Azevedo Pereira Simõe, Rahul Verma, Rodica Milena Zaharia. 1st Edition. Hershey : IGI Global, 2021. 461 s. [23,05 AH]. ISBN 978-1-7998-8426-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Neziskové organizácie - spôsoby financovania. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 2, s. 62-65.
  článok

  článok

 10. VRŠKOVÁ, Jana. Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2019. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 1, s. 44-62.
  článok

  článok