Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 377  
Vaša otázka: Heslá = "organizácie príspevkové"
 1. Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1337-0197. Dostupné na : https://www.ropoaobce.sk/
  Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

  časopis

 2. MALIŇÁKOVÁ, Katarína. Účtovanie transferov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-0897, 2022, roč. 27, č. 5, s. 69-119.
  článok

  článok

 3. REPÁČOVÁ, Jana et al. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2021 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. 1. vydanie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. 360 s. ISBN 978-80-8186-084-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. URBANOVÁ, Terézia. Účtovanie zbierkových predmetov v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou a vyšším územným celkom. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 4, s. 8-10.
  článok

  článok

 5. URBANOVÁ, Terézia. Účtovanie dobropisov (preplatkov) v obci, rozpočtovej a príspevkovej organizácii. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 6, s. 5-9.
  článok

  článok

 6. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Financovanie príspevkovej organizácie. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 6, s. 8-10.
  článok

  článok

 7. KORDOŠOVÁ, Alena. Účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií : zbierka príkladov. Recenzenti: Antónia Kovalčíková, Renáta Stanley. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 133 s. [5,793 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-80-225-4833-5. [Počet ex. : 13, z toho voľných 11, prezenčne 2]
 8. Účtovanie transferov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 8, s. 29-65.
  článok

  článok

 9. URBANOVÁ, Terézia. Účtovanie refundácií nákladov v obci, rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 7-8, s. 9-13.
  článok

  článok

 10. URBANOVÁ, Terézia. Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov použité v roku 2021. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 1, s. 16-24.
  článok

  článok