Výsledky vyhľadávania

 1. BOBÁŇ, Václav. Slovenskí spotrebitelia stále nevyužívajú všetky svoje práva. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 4, s. 60-61.
  článok

  článok


 2. RŮŽIČKOVÁ, Eva Daniela - HES, Aleš - KOUBOVÁ, Marie. Consumer protection and its new legal environment in domestic and European retail market. In ECON : journal of economics, management and business. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2014. ISSN 1803-3865, 2014, vol. 24, no. 2, s. 93-105.
  článok

  článok


 3. DZUROVÁ, Mária - KORČOKOVÁ, Marína - PAHOLKOVÁ, Barbora. An Educated Consumer – Selfconfident and Responsible. - Registrovaný: Web of Science. In Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe. International scientific conference. Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe : the proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism : 16. - 17. october 2014, Mojmírovce, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2014. ISBN 978-80-225-3994-4, pp. 87-97 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. KLÁSEKOVÁ, Martina - ZÁBORSKÝ, Ján. Ľud verzus banky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 7. marca 2013, roč. 23, č. 9, s. 52-54.
  článok

  článok


 5. KOVALANČÍKOVÁ, Vlasta. Ochrana spotrebiteľa v globálnom prostredí. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '12 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 10. - 11. október 2012 [elektronický zdroj]. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2012]. ISSN 1336-5878, s. 367-375.
  článok

  článok


 6. DZUROVÁ, Mária - KORČOKOVÁ, Marína. Ochrana spotrebiteľa a bezpečnosť výrobkov. In Bezpečnosť produktov a ochrana spotrebiteľa - spokojný zákazník sa opäť vráti : Products Safety Congress: Trnava 6. október 2011. - Košice : Euroedu, s. r. o., 2011, s. [1-7]. Dostupné na : <www.euroedu.sk>
  článok

  článok


 7. LATTOVÁ, Barbora. Vývoj spotrebiteľskej výchovy a jej súčasný stav vo svete a na Slovensku. In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2, s. 199-205. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok


 8. DZUROVÁ, Mária - KORČOKOVÁ, Marína. Súčasné problémy spotrebiteľskej politiky. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 184-189.
  článok

  článok


 9. KORČOKOVÁ, Marína. Svetové spotrebiteľské hnutie a jeho vzdelávacia funkcia. In Inovácie marketingových a obchodných činností (2) : vedecký monografický zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2771-2, s. 45-50.
  článok

  článok


 10. MRÁZIKOVÁ, Martina. Spotrebiteľ v prostredí Európskej únie : dizertačná práca. Škol. Mária Dzurová. Bratislava, 2009. 178 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha