Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 336  
Vaša otázka: Heslá = "pôda poľnohospodárska"
 1. VY LE, Thi Long et al. Farmland Accumulation and Rural Household Income: Evidence from the Red River Delta Region of Vietnam. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2023. ISSN 0139-570X, 2023, vol. 69, no. 11, pp. 458-469.
  článok

  článok

 2. LI, Qi - GAO, Menghui. Trust Evolution, Institutional Constraints, and Land Trusteeship Decisions among Chinese Farmers. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2023. ISSN 0139-570X, 2023, vol. 69, no. 12, pp. 485-497.
  článok

  článok

 3. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2022 : zelená správa. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2023. 226 s. ISBN 978-80-89738-36-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 4. KRNÁČOVÁ, Zdena. Využitie techník faktorovej analýzy pri modelovaní agroekosystémov. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2023. ISSN 1337-9453, 2023, roč. 27, č. 1, s. 4-21.
  článok

  článok

 5. Report on Agriculture and Food Sector in the Slovak Republic for 2022 : Green Report. Bratislava : Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic, 2023. 228 s. ISBN 978-80-89738-37-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. MÁČAJ, Ľudovít. Nadobúdanie vlastníctva k poľnohospodárskej pôde v zmysle právnej úpravy Francúzskej republiky. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1336-6912, 2023, roč. 42, č. 2, s. 26-43.
  článok

  článok

 7. VRTAŇA, Dávid - RAHMAT, Najib Rahman - GAJANOVÁ, Ľubica. The Influence of Land as an Economic Factor on Emigration Decisions: Evidence from Afghanistan. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters. - London : Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2023, vol. 20, no. 7, pp. 1116-1144.
  článok

  článok

 8. KARLÍK, Lukáš et al. Design of Vineyard Appellation Reflecting Natural Terroir: A Case Study of Modra, Slovakia. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2023. ISSN 0016-7193, 2023, roč. 75, č. 1, s. 47-68.
  článok

  článok

 9. MARTINEC, Lukáš. The Influence of Photovoltaic and Nuclear Energy Sources on the Use of Land in the Czech Republic. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2022. ISSN 1805-9295, 2022, vol. 68, no. 8, s. 307-316.
  článok

  článok

 10. LUKÁŇOVÁ BALÁK, Lucia. Biologická kvalita kompostu rozmenená na drobné. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 5, s. 14-17.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.