Výsledky vyhľadávania

 1. KELLER, Marek. Skončenie doby nájmu poľnohospodárskej pôdy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 4, s. 1-2.
  článok

  článok

 2. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Privolávanie dažďa. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 3, s. 22-24.
  článok

  článok

 3. MUKARATI, Julius - P. MONGALE, Itumeleng - MAKOMBE, Godswill. Land Redistribution and the South African Economy. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 1, s. 46-54.
  článok

  článok

 4. TÓTH, Miroslav. Samostatne hospodáriaci roľník ako forma rodinného podnikania. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 628-637 online. VEGA 1/0708/20 (50%), VEGA 1/0240/20 (50%).
  článok

  článok

 5. MASLÁK, Marek. Nedostatky novely zákona o pozemkových spoločenstvách z roku 2018. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. ISSN 1339-8652, 2019, roč. 5, č. 3, s. 100-108.
  článok

  článok

 6. ŠPULEROVÁ, Jana - LIESKOVSKÝ, Juraj. Tlaky globálnych megatrendov na historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863, 2019, roč. 53, č. 2, s. 102-107.
  článok

  článok

 7. KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel - SVIČEK, Michal. Hodnotenie zmien vo využívaní poľnohospodárskej pôdy v okresoch Pezinok a Senec v rokoch 2004-2018. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 2, s. 121-140.
  článok

  článok

 8. ŠKRABAL, Jaroslav. Vliv přímých zahraničních investic na zemědělskou půdu v České republice. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 442-448.
  článok

  článok

 9. ROMAN, Monika - ROMAN, Michał - ROMAN, Kamil Krysztof. Spatial Differentiation of Particulates Emission Resulting From Agricultural Production in Poland. In Agricultural Economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 8, s. 375-384.
  článok

  článok

 10. Trends and Drivers of Agri-environmental Performance in OECD Countries. Paris : OECD, 2019. 100 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/trends-and-drivers-of-agri-environmental-performance-in-oecd-countries_b59b1142-en> ISBN 978-92-64-38291-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]