Výsledky vyhľadávania

 1. Taxing Energy Use 2018 : Companion to the Taxing Energy Use Database. Paris : OECD, 2018. 53 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-energy-use-2018_9789264289635-en> ISBN 978-92-64-28943-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. DOBRANSCHI, Marian - NERUDOVÁ, Danuše. Tax Collision: the Effect of Vat and Excise Duties on the Retail Price of Unleaded Gasoline. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 7, s. 643-664.
  článok

  článok


 3. Promoting Clean Urban Public Transportation and Green Investment in Kazakhstan. Paris : OECD, 2017. 149 s. Green Finance and Investment. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/promoting-clean-urban-public-transportation-and-green-investment-in-kazakhstan_9789264279643-en> ISBN 978-92-64-27963-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. KRAUS, Jakub et al. Relationship of meteorological processes and contrails. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 7–10 online.
  článok

  článok


 5. SMILNICKÁ, Tamara - SKRYPACHOV, Eduard. Bioplynová stanica. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 353-359 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. ČIČKOVÁ, Zuzana - BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Capacitated vehicle routing problem depending on vehicle load. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics. International conference. Mathematical methods in economics : conference proceedings : 35th international conference : Hradec Králové, Czech Republic, september 13th - 15th, 2017 [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2017. ISBN 978-80-7435-678-0, pp. 108-112 CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok


 7. RUŽEKOVÁ, Viera. Perspektívy zemného plynu na európskom energetickom trhu vo svetle prebiehajúcich zmien. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 77-85.
  článok

  článok


 8. Handbuch Elektromobilität in der Logistik. Band I. Hintergrund und betriebswirtschaftliche Prozessebene. Berlin : Logos Verlag Berlin, 2016. 238 s. Dienstleistungsmanagement in Theorie und Praxis, 14. ISBN 978-3-8325-4025-8. ISSN 1869-6309. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. NOVOTNÝ, Radek. Dopravci koketují s ekologií, hlavní jsou ale stále náklady. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 5, s. 14-17.
  článok

  článok


 10. KUBŮ, Martin. Biopalivá v EU po roce 2020. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2016. ISSN 1802-4599, 2016, roč. 10, č. 2, s. 62-63.
  článok

  článok