Výsledky vyhľadávania

 1. Taxing Energy Use 2018 : Companion to the Taxing Energy Use Database. Paris : OECD, 2018. 53 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-energy-use-2018_9789264289635-en> ISBN 978-92-64-28943-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. PETROVA, Saska. Illuminating Austerity: Lighting Poverty As an Agent and Signifier of the Greek Crisis. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 1461-7145, 2018, vol. 25, no. 4, pp. 360-372.
  článok

  článok


 3. DOBRANSCHI, Marian - NERUDOVÁ, Danuše. Tax Collision: the Effect of Vat and Excise Duties on the Retail Price of Unleaded Gasoline. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 7, s. 643-664.
  článok

  článok


 4. Promoting Clean Urban Public Transportation and Green Investment in Kazakhstan. Paris : OECD, 2017. 149 s. Green Finance and Investment. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/promoting-clean-urban-public-transportation-and-green-investment-in-kazakhstan_9789264279643-en> ISBN 978-92-64-27963-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. KRAUS, Jakub et al. Relationship of meteorological processes and contrails. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 7–10 online.
  článok

  článok


 6. ČIČKOVÁ, Zuzana - BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Capacitated vehicle routing problem depending on vehicle load. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics. International conference. Mathematical methods in economics : conference proceedings : 35th international conference : Hradec Králové, Czech Republic, september 13th - 15th, 2017. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2017. ISBN 978-80-7435-678-0, pp. 108-112 CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok


 7. SMILNICKÁ, Tamara - SKRYPACHOV, Eduard. Bioplynová stanica. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 353-359 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. RUŽEKOVÁ, Viera. Perspektívy zemného plynu na európskom energetickom trhu vo svetle prebiehajúcich zmien. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 77-85.
  článok

  článok


 9. KOTTFEROVÁ, Nikola et al. Analysis of sustainable development of coal supply from the perspective of the energy security in the EU and the Slovak republic. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 10, pp. 327–336 online.
  článok

  článok


 10. NOVOTNÝ, Radek. Dopravci koketují s ekologií, hlavní jsou ale stále náklady. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 5, s. 14-17.
  článok

  článok