Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 387  
Vaša otázka: Heslá = "palivá"
 1. ADÁMKOVÁ, Alena. Kamionů sa Green Deal zatím moc netýká. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2024. ISSN 1802-4599, 2024, roč. 18, č. 1, s. 64-65.
  článok

  článok

 2. STRIČÍK, Michal et al. An Opportunity for Coal Thermal Power Plants Facing Phase-Out: Case of the Power Plant Vojany (Slovakia). - Registrovaný: Scopus. In Energies : [Journal of Related Scientific Research, Technology Development, Engineering, and the Studies in Policy and Management]. - Basel : MDPI. ISSN 1996-1073, 2024, vol. 17, no. 3, pp. 1-16. KEGA 035EU-4/2022, APVV-18-0134, APVV-19-0170.
  článok

  článok

 3. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - RYBÁROVÁ, Daniela. Renewable Energy Production in Europe and Its Impact on Employment. In MIC – VIS, 2022. International Multidisciplinary Scientific Conference. Preserving, Evaluating and Developing the Mediterranean : 4th International Multidisciplinary Scientific Mediterranean Island Conference MIC – Vis 2022, Island of Vis, Croatia, September 14-17, 2022. - Zagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar : VERN' University, 2023. ISBN 978-953-8404-20-7, pp. 435-439. VEGA 1/0708/20. 1/0708/20, VEGA, Sociálno-ekonomické determinanty trvalo udržateľnej spotreby a výroby z hľadiska vplyvu na výkonnosť a konkurencieschopnosť podnikov.
  článok

  článok

 4. ALENOVÁ, Gabriela. Dopyt po fosílnych palivách rastie. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2023. ISSN 1335-2008, 2023, roč. 28, č. 4, s. 26-28.
  článok

  článok

 5. BOSÁK, Martin et al. Sustainable Development and Coal Consumption in Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In International Conference on Environmental Sustainability Management and Green Technologies. 2nd International Conference on Environmental Sustainability Management and Green Technologies (ESMGT 2023) : Novosibirsk, Russia, September 28-29, 2023. - Les Ulis : Édition Diffusion Presse Sciences, 2023. ISSN 2267-1242, 2023, vol. 451, pp. [1-8]. KEGA 035EU-4/2022. Dostupné na : <https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/88/e3sconf_esmgt2023_02002/e3sconf_esmgt2023_02002.html>
  článok

  článok

 6. CHOCHOLATÁ, Michaela. Heating With Solid Fuel in Slovak Dwellings: A GWR Approach. - Registrovaný: Scopus. In SOR ’23. International Symposium on Operational Research in Slovenia. SOR ’23 : Proceedings of the 17h International Symposium on Operational Research in Slovenia, September 20-22 2023, Bled, Slovenia. - Ljubljana : Slovenian Society Informatika, 2023. ISBN 978-961-6165-61-7, pp. 49-52. VEGA 1/0047/23.
  článok

  článok

 7. CHOCHOLATÁ, Michaela. Vykurovanie bytov plynom a tuhým palivom - priestorová analýza pre okresy Slovenska. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XV. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XV : zborník zo seminára, 24. - 26. mája 2023, Púchov. - Bratislava : Letra Edu, 2023. ISBN 978-80-69021-03-7, s. 40-45. VEGA 1/0047/23, VEGA 1/0211/21.
  článok

  článok

 8. KUREJOVÁ, Andrea - STRIČÍK, Michal - KAĽUHA, Pavol. Ekonomicko-environmentálne aspekty využitia paliva vyrobeného z odpadu. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2023. ISSN 1338-5224, 2023, roč. 13, č. 2, s. 22-28. VEGA 1/0338/22.
  článok

  článok

 9. KUREJOVÁ, Andrea - STRIČÍK, Michal - KAĽUHA, Pavol. Ekonomicko-environmentálne aspekty využitia paliva vyrobeného z odpadu. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii. Medzinárodný vedecký workshop. "Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii VI" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5129-8, s. 17-23. VEGA 1/0338/22.
  článok

  článok

 10. ADÁMKOVÁ, Alena. Zemní plyn schválen jako udržitelné palivo. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 38-39.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.