Výsledky vyhľadávania

 1. VÍTEK, Miloslav. Současné typy úsporných nevratných palet I. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 4, s. 52-55.
  článok

  článok


 2. VÍTEK, Miloslav. Alternativní nevratné palety II. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 5, s. 46-48.
  článok

  článok


 3. VÍTEK, Miloslav. Alternativní nevratné palety III. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 6, s. 46-49.
  článok

  článok


 4. KOLÁŘ, Vojtěch. Box: Plast versus lepenka. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 7-8, s. 42-44.
  článok

  článok


 5. VÍTEK, Miloslav. Biomateriály v obalové technice IV: další druhy obalů. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 1-2, s. 60-63.
  článok

  článok


 6. STRIČÍK, Michal. Materiálové zhodnocovanie odpadu z papiera na Slovensku. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4465-8, s. 88-92 CD-ROM. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok


 7. LEŠIKAR, Miloš. Trendy v oblasti obalů z papírů a lepenek. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 1, s. 23-25.
  článok

  článok


 8. KOLÁŘ, Vojtěch. Obaly v automotive: trendem je plast a RFID. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 1, s. 20-21.
  článok

  článok


 9. VÍTEK, Miloslav. Fixační prvky na bázi papíru. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 7-8, s. 54-57.
  článok

  článok


 10. VÍTEK, Miloslav. Bioplasty v obalové technice II.: Nápojové lahve. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 10, s. 46-49.
  článok

  článok