Výsledky vyhľadávania

 1. BARTES, František. The Need for Changing the Paradigmat Competitive Intelligence. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 44-53.
  článok

  článok

 2. KOREC, Pavol - RUSNÁK, Jaroslav. Prístupy humánnej geografie : filozofia, teória a kontext. Recenzenti: René Matlovič, Petr Daněk. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 239 s. VEGA 1/0745/16. ISBN 978-80-223-4625-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KRYSOVATYY, Andriy et al. Alterglobalization via the inclusive circular economy paradigm. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 174, no. 11-12, s. 4-9.
  článok

  článok

 4. BAWDEN, David - ROBINSON, Lyn. Úvod do informační vědy. Překlad: Michal Lorenz... [et al.]. Doubravník : FLOW, 2017. 451 s. ISBN 978-80-88123-10-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. BURNES, Bernard. Managing change. 7th ed. Harlow : Pearson, 2017. 649 s. ISBN 978-1-292-15604-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ŠIKULA, Milan. Minimalizácia alebo modernizácia štátu : historická retrospektíva a aktuálne výzvy ľudskej civilizácie. Recenzovali: Vladimír Gonda, Peter Staněk. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 151 s. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/hxPILV1Vrv> ISBN 978-80-8168-694-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 7. VLADIMIROVNA SYAGLOVA, Yulia. Influence of the marketing paradim's cycles patterns on the global entrepreneurship. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. ISSN 2585-7258, 2017, roč. 11, č. 1, s. 48-61.
  článok

  článok

 8. ČAS, Marcel. A Case for a paradigm shift in economics. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2016 : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2016 : conference proceedings : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 2016. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4261-6, pp. 43-50 online.
  článok

  článok

 9. DRUCKER, Peter F. To nejdůležitejší z Druckera v jednom svazku. Přeložil: Pavel Medek. 2. vyd. Praha : Management Press, 2016. 300 s. Knihovna světového managementu, Sv. 3. ISBN 978-80-7261-294-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Handbuch Elektromobilität in der Logistik. Band I. Hintergrund und betriebswirtschaftliche Prozessebene. Berlin : Logos Verlag Berlin, 2016. 238 s. Dienstleistungsmanagement in Theorie und Praxis, 14. ISBN 978-3-8325-4025-8. ISSN 1869-6309. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]