Výsledky vyhľadávania

 1. International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE). The 2nd International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE) 2017 : The Sanur Paradise Plaza Hotel, Bali, Indonesia, 27–29 July 2017 [elektronický zdroj]. Depok : Indonesia University, 2018. online 1693 s. Dostupné na : <https://knepublishing.com/index.php/Kne-Social/issue/view/105> ISSN 2518-668X.

 2. Magnet na talenty. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Dec 2017-Jan 2018, č. 12-1, s. 15-17.
  článok

  článok


 3. BAŠTOVÁ, Petra. Třetí pilíř zahraniční politiky? : západoněmecká zahraniční kulturní politika v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. 1. vydání. Praha : Academia, 2018. 453 s. Historie. ISBN 978-80-200-2797-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 4. ČINČALOVÁ, Simona. Komparace tradičních a moderních nástrojů zvyšování konkrenceschopnosti podniku. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 3, s. 64-75.
  článok

  článok


 5. JONIAKOVÁ, Zuzana. Vývoj modelov riadenia ľudských zdrojov. In Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4480-1, s. 2-9. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok


 6. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Iceland 2017. Paris : OECD, 2017. 100 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-iceland-2017_9789264274334-en> ISBN 978-92-64-27432-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Schools at the Crossroads of Innovation in Cities and Regions. Paris : OECD, 2017. 120 s. Educational Research and Innovation. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/schools-at-the-crossroads-of-innovation-in-cities-and-regions_9789264282766-en> ISBN 978-92-64-28275-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Policy Coherence for Sustainable Development 2017 : Eradicating Poverty and Promoting Prosperity. Paris : OECD, 2017. 190 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/policy-coherence-for-sustainable-development-2017_9789264272576-en> ISBN 978-92-64-27253-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. OECD Budget Transparency Toolkit : Practical Steps for Supporting Openness, Integrity and Accountability in Public Financial Management. Paris : OECD, 2017. 100 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-budget-transparency-toolkit_9789264282070-en> ISBN 978-92-64-28206-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Luxembourg 2017. Paris : OECD, 2017. 114 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-luxembourg-2017_9789264284364-en> ISBN 978-92-64-28435-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]