Výsledky vyhľadávania

 1. JONIAKOVÁ, Zuzana. Vývoj modelov riadenia ľudských zdrojov. In Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4480-1, s. 2-9. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok


 2. Magnet na talenty. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Dec 2017-Jan 2018, č. 12-1, s. 15-17.
  článok

  článok


 3. BAŠTOVÁ, Petra. Třetí pilíř zahraniční politiky? : západoněmecká zahraniční kulturní politika v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. 1. vydání. Praha : Academia, 2018. 453 s. Historie. ISBN 978-80-200-2797-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 4. MARKOVÁ, Stela - HEČKOVÁ, Jaroslava - CHAPČÁKOVÁ, Alexandra. The Current state of the development of merges and aquisitions within countries of western, central and eastern Europe. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2017. ISSN 1338-0494, 2017, vol. 9, no. 2, pp. 15-25.
  článok

  článok


 5. ĎURČÁK, Matúš - KRIŠTOF, Marek. Potenciál spoločného podnikania spoločností Apple a Tesla Motors. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 1, s. 24-26.
  článok

  článok


 6. BUCHLÁKOVÁ, Lenka - BALÁŽ, Peter. Ekonóm Baláž: Sme odkázaní na Čínu, Európa úplne zlenivela. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2017. ISSN 1335-4050, 22.-23. apríla 2017, roč. 27, č. 93, s. 14-16.
  článok

  článok


 7. MARKOVÁ, Stela et al. Atractiveness of reallocation capital through cross-border mergers and acquisitions from the point of view of M&A maturity index in V4 countries. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2017. ISSN 1338-0494, 2017, vol. 9, no. 1, s. 27-38.
  článok

  článok


 8. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Iceland 2017. Paris : OECD, 2017. 100 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-iceland-2017_9789264274334-en> ISBN 978-92-64-27432-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Schools at the Crossroads of Innovation in Cities and Regions. Paris : OECD, 2017. 120 s. Educational Research and Innovation. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/schools-at-the-crossroads-of-innovation-in-cities-and-regions_9789264282766-en> ISBN 978-92-64-28275-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. BROCKOVÁ, Katarína. Rokovania o komplexnej investičnej dohode medzi Európskou úniou a ČĽR - aktuálne výzvy. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 119-124 online.
  článok

  článok