Výsledky vyhľadávania

 1. LITTVOVÁ, Zuzana. Prvú slovenskú poisťovňu založil prírodovedec : Ján Alojz Wagner (1864 - 1930). In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 5-6, s. 23.
  článok

  článok


 2. ČEKEREVAC, Zoran et al. Risks of bitcoin virtual currency. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2015. ISSN 1335-4205, 2015, vol. 17, no. 1, s. 93-98. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0198995/1_2015en.pdf>
  článok

  článok


 3. BARTUŠKA, Roman. Bez půjček není růst: Čína a Indie. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 11, s. 30-31.
  článok

  článok


 4. HORBULÁK, Zsolt. Finančné dejiny Európy : história peňažníctva, bankovníctva a zdanenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 274 s. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/TqHID9276q> ISBN 978-80-8168-191-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. VÁLEK, Juraj. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti v roku 2013. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi : portál [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2013. ISSN 1338-4740, 28.3.2013, [s. 1-3], [3 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.mup.sk/33/zakon-o-obmedzeni-platieb-v-hotovosti-v-roku-2013-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_NXPsIWnaYG4/?query=z%E1kon+o+obmedzen%ED+platieb+v+hotovosti&serp=1>
  článok

  článok


 6. THIESSEN, Alžbeta - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Finančná gramotnosť a finančné vzdelávanie. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013 Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3730-8, s. 504-514 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava : Národná banka Slovenska, 2013. 296 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/t3lxPfKvFX> ISBN 978-80-8043-192-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. ŠULC, Michal. Regional aspect of monetary transmission. In Regionální disparity : elektronický časopis [elektronický zdroj]. - Ostrava ; Karviná : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2012. ISSN 1802-9450, září 2012, č. 11, pp. 63-76. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191555/RD_1211.pdf>
  článok

  článok


 9. SPIŠ, Jaroslav. Strojnásobnenie aktív počas desiatich rokov. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, október 2011, roč. 12, č. 10, s. 33.
  článok

  článok


 10. BALÁŽ, Vladimír. Finančné vzdelávanie: prečo nefunguje : aké sú deklarované a skutočné finančné vedomosti. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, máj 2011, roč. 12, č. 5, s. 26-29.
  článok

  článok