Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÁ, Ľudmila. Majetok a záväzky v cudzej mene a účtovná závierka. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 3, s. 40-49.
  článok

  článok

 2. FURTNER, Reinhard - MOTRO-ILJAZI, Elida - JANČÍKOVÁ, Eva. Money Attitudes Comparison Between Austrian and Albanian Students. In Economic Research Guardian. - Dumbravita : Weissberg SRL. ISSN 2247-8531, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 14-26 online.
  článok

  článok

 3. 3.Geld

  Geld : Das magazin für Wirtschaft, Politik & Investmentprodukte. Wien : 4profit Verlag. 10x ročne. ISSN 0343-8724. Dostupné na : www.geld-magazin.at
  časopis

  časopis

 4. LUKÁČ, Jozef et al. Exploring the Quality of Pupils’ Financial Literacy. In Acta Educationis Generalis : [International Scientific Journal]. - Varšava : Sciendo. ISSN 2585-7444, 2020, vol. 10, no. 3, pp. 175-188 online. I-20-108-00.
  článok

  článok

 5. FURTNER, Reinhard. Biographical Variables as Predictors for Money Attitudes. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 200-209 online.
  článok

  článok

 6. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Holdings of Cryptocurrencies in IFRS. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 15-20.
  článok

  článok

 7. Neriadené, nepostihnuteľné a ... transparentné : prečo kryptomeny dobýjajú svet peňazí. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 3-4, s. 20-22.
  článok

  článok

 8. BADURA, Peter. Porovnanie transakčných poplatkov kryptomien. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 32-39 online. VEGA 1/0007/2019.
  článok

  článok

 9. HOUSEL, Morgan. The Psychology of Money : Timeless Lessons on Wealth, Greed, and Happiness. 1st Edition. Petersfield : Harriman House, 2020. 242 s. ISBN 978-0-85719-768-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. BRABEC, Martin. Svoboda, rovnost, a kapitalismus. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020. ISSN 1335-2741, 2020, roč. 23, č. 3, s. 45-68.
  článok

  článok