Výsledky vyhľadávania

 1. KRAMÁROVÁ, Zlatica. Najlepší hotel na svete má Slovák. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. jar, s. 20-26.
  článok

  článok


 2. PUPIŠOVÁ, Iveta. Akadémia hoteliera: Aby pre vás chceli pracovať, aby sa k vám vrátili. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. jar, s. 36-37.
  článok

  článok


 3. KRAMÁROVÁ, Zlatica. Prvá dáma sa vrátila do Tatier : Hotel Lomnica. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. jar, s. 60-63.
  článok

  článok


 4. MIŠA, Dominik. Chýba nám kvalita a úsmev. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 3, s. 18-19.
  článok

  článok


 5. MINÁRIK, Peter. Vaše tržby riadi mozog : ide o zážitok, o dobrý pocit, o dopamín... In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. leto, s. 42-43.
  článok

  článok


 6. Health workforce policies in OECD countries : right jobs, right skills, right places. Paris : OECD, 2016. 183 s. OECD health policy studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-workforce-policies-in-oecd-countries_9789264239517-en> ISBN 978-92-64-23950-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. SITÁŠOVÁ, Jana. Obchodný personál – prístupy k jeho riadeniu v podmienkach konkurenčného prostredia : dizertačná práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2016. 170 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Staffino - spätná väzba o kvalite služieb a personálu. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 155-156. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 9. KINTLER, Jakub. Personálne opcie - nástroj eliminácie rizika investícií do ľudského kapitálu podniku. In Priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 73 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4302-6, s. 52-57. VEGA 1/0062/15.
  článok

  článok


 10. PUPIŠOVÁ, Iveta. Akadémia hoteliera: Vyhnite sa chybám druhých. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2016. ISSN 1337-0545, 2016, roč. 10, č. jar, s. 38-39.
  článok

  článok