Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Posledný ročník ceny HR Gold. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 6-7. Spracovala redakcia.
  článok

  článok

 2. RUSKO, Ivan. CEO verzus HR manažér : implementácia firemnej stratégie na rozdielnych úrovniach. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 26-27.
  článok

  článok

 3. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Uchovávanie, ochrana a vyraďovanie písomností podnikateľských subjektov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 11, s. 160-174.
  článok

  článok

 4. Čo hovoria digitálne stopy. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 4, s. 24-25.
  článok

  článok

 5. Vedia HR manažéri, čo ľudia chcú? In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 4, s. 28-29.
  článok

  článok

 6. Výroba spadla, obchod sa drží. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 4, s. 26-27.
  článok

  článok

 7. HAMUĽÁK, Mikuláš. Stravné lístky verzus hotovosť. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 12-13, s. 144-159.
  článok

  článok

 8. TOMAN, Pavel. Automatizace lidem pomůže, zároveň je rozdělí. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 4, s. 46-48.
  článok

  článok

 9. OLEXOVÁ, Cecília. Outplacement – pomoc prepúšťaným zamestnancom. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 12-13, s. 125-129.
  článok

  článok

 10. BLŠTÁKOVÁ, Jana - PALENČÁROVÁ, Jana. Zmeny v riadení ľudských zdrojov v ére priemyslu 4.0 z pohľadu HR lídrov na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 50-59 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok