Výsledky vyhľadávania

 1. KALUSEK, Lucie. Jak pracovat s dospělými s ADHD. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 9, s. 38-40.
  článok

  článok


 2. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Menedžment finansirovanija Obščej seľskochozjajstvennoj politiki Jevropejskogo Sojuza. In Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development. International Scientific Conference. Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development : Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference : April 4 - 7, 2018, Opole, Poland. - Opole : Publishing House WSZiA, 2018. ISBN 978-83-62683-25-3, s. 96-100 online.
  článok

  článok


 3. GRISÁKOVÁ, Nora - KINTLER, Jakub. Optimal Production for More Than One Type of Output. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 395-402 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok


 4. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Lektoroval Miloš Kučera. 4. přeprac. a rozšiř. vyd. Praha : Portál, 2016. 437 s. ISBN 978-80-262-0982-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. ABDULHAFIZ, Omar Mohamad - MICHALSKI, Grzegorz. Strategy planning of nonprofit organization. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 11, pp. 340-343 online.
  článok

  článok


 6. VLČKOVÁ, Jitka - HENKOVÁ, Svatava. Risk planning in connection with public procurement. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 11, 275–280 online.
  článok

  článok


 7. BELICA, Peter. Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 11-12, s. 4-9.
  článok

  článok


 8. ULČIN, Peter. Prokrastinácia v práci: alebo zamestnanec ako "zlodej času" vo firme. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 12, s. 26-28.
  článok

  článok


 9. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Pohľad na súčasnú úroveň rozpočtovania režijných nákladov v systéme plánov a rozpočtov vo výrobnom podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok


 10. BACULÁKOVÁ, Kristína - ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Creative economics in Slovakia - current status and challenges for development. In Európa: gazdaság és kultúra. nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Európa: gazdaság és kultúra : nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, Sopron, 2016. november 10. - Sopron : Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2016. ISBN 978-963-334-298-5, o. 869-875.
  článok

  článok