Výsledky vyhľadávania

 1. SCHROEDER, Roger G. - GOLDSTEIN, Susan Meyer. Operations management in the supply chain : decisions and cases. 7th ed., international student ed. New York : McGraw-Hill Education, 2018. xxi, 500 s. ISBN 978-1-260-08346-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. GRISÁKOVÁ, Nora - KINTLER, Jakub. Optimal Production for More Than One Type of Output. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 395-402 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 3. ZAGORŠEK, Branislav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Firemné plánovanie : materiály na cvičenia. Recenzenti: Peter Šinský, Richard Bednár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 142 s. [8,21 AH]. ISBN 978-80-225-4575-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 4. IVANOV, Dmitry - TSIPOULANIDIS, Alexander - SCHÖNBERGER, Jörn. Global supply chain and operations management : a decision-oriented introduction to the creation of value. Cham : Springer, 2017. xxi, 445 s. Springer texts in business and economics. ISBN 978-3-319-24215-6. ISSN 2192-4333. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. JACOBS, F. Robert - CHASE, Richard B. Operations and supply chain management : the core. 4th ed., international student ed. New York : McGraw-Hill Education, 2017. xxiv, 520 s. ISBN 978-1-259-25352-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Podnikové plánovanie : (cvičebnica). Recenzenti: Michal Pružinský, Iveta Ubrežiová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [241 s., 10,26 AH]. ISBN 978-80-225-4382-8.
  Podnikové plánovanie

  elektronická kniha

 7. PAPULA, Jozef - PAPULOVÁ, Emília. Manažment pre obchodné akadémie. Lektorovali Mária Šperňáková, Alžbeta Tamaškovičová, Dušan Bosák. 8. aktual. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2017. 116 s. [6,2 AH]. ISBN 978-80-10-03112-2.
 8. MESÁROŠ, Peter et al. Developing of managerial competencies through ERP systems in Slovak construction companies. - Registrovaný: Web of Science. In ICETA 2017. IEEE international conference on emerging eLearning technologies and applications. ICETA 2017 : proceedings : 15th IEEE international conference on emerging eLearning technologies and applications : october 26 - 27, 2017, Starý Smokovec, The High Tatras, Slovakia. - New York : IEEE, 2017. ISBN 978-1-5386-3294-9, pp. 269-274 online. VEGA 1/0828/17, APVV-14-0797.
  článok

  článok

 9. OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector. Paris : OECD, 2017. 113 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-engagement-in-the-extractive-sector_9789264252462-en> ISBN 978-92-64-25240-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. VOKULIČOVÁ, Veronika. Marketingový plán. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, špec. vydanie 2017, roč. 7, č. 3, s. 112-122.
  článok

  článok