Výsledky vyhľadávania

 1. ISKRA, Mariusz. Production Planning and Production Management Based on the ERP II System. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 91-93.
  článok

  článok

 2. Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context. Hershey : IGI Global, 2019. 352 s. Premier Reference Source. ISBN 9781522594246. ISSN 2327-350X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 3. ISKRA, Mariusz. Production Planning and Production Management Based on the ERP II System. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Uzhorod (Ukraine), May 17 - 19, 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4496-2, s. 30.
  článok

  článok

 4. MALEGA, Peter - ČARNOGURSKÝ, Zdeno. Možnosti plánovania výrobných prevádzok v podnikateľskom subjekte. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2018. ISSN 1337-7094, 2018, č. 37, s. 29-33.
  článok

  článok

 5. ZAGORŠEK, Branislav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Firemné plánovanie : materiály na cvičenia. Recenzenti: Peter Šinský, Richard Bednár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 142 s. [8,21 AH]. ISBN 978-80-225-4575-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 2]
 6. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Podnikové plánovanie : (cvičebnica). Recenzenti: Michal Pružinský, Iveta Ubrežiová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [241 s., 10,26 AH]. ISBN 978-80-225-4382-8.
  Podnikové plánovanie

  elektronická kniha

 7. BOTKA, Milan. Sedem trendov v plánovaní a riadení výroby pre podniky novej generácie. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2017. ISSN 1339-2271, 2017, roč. 18, č. 2, s. 32-34.
  článok

  článok

 8. ESPM 2015. International conference on engineering science and production management. Production management and engineering sciences : scientific publication of the International conference on engineering science and production management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16-17 april 2015. Editors: Milan Majerník, Naqib Daneshjo, Martin Bosák. 1st ed. Leiden : CRC Press/Balkema, 2016. xi, 609 s. [30,5 AH]. ISBN 978-1-138-02856-2.
 9. Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia III. etapy grantového projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0316/14. Ľuboslav Szabo a kolektív, redakčné a zostaviteľské práce: Katarína Remeňová ; vedeckí recenzenti: Elena Šúbertová, Juraj Mišún. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 186 s. [10,3 AH]. VEGA 1/0316/14. ISBN 978-80-225-4314-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. SYNEK, Miloslav - KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. xxviii, 526 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]