Výsledky vyhľadávania

 1. TOMAN, Pavel. Obaly hledají cesty k ekologii. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 3, s. 52-54.
  článok

  článok

 2. Ekologicky šetrný obal je zákazníkmi vnímaný pozitívne. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 4, s. 55-57.
  článok

  článok

 3. Obchodníci sa pripravujú. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Leto/Summer, s. 52.
  článok

  článok

 4. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Končí sa doba plastová? In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 5-6/19, č. 47, (2019.
  článok

  článok

 5. Obchod nestíha absorbovať zmeny zákonov. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2019. ISSN 1335-2008, 2019, roč. 24, č. 3, s. 10-11.
  článok

  článok

 6. KATRIAK, Martin. Nesúhlasíme so zálohovaním PET obalov. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2019. ISSN 1335-2008, 2019, roč. 24, č. 4, s. 12-13.
  článok

  článok

 7. NOVOTNÝ, Radek. Zeleným řešením je zdravá spotřeba. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 9, s. 30-33.
  článok

  článok

 8. ČIEFOVÁ, Michaela. No More Disposable Plastics in Slovakia. In Weekly Briefing. - Budapest : China CEE Institute, 2019. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 17, no. 3, pp. 1-4 online. Dostupné na : <https://china-cee.eu/2019/07/02/slovakia-social-briefing-no-more-disposable-plastics-in-slovakia/>
  článok

  článok

 9. Improving Markets for Recycled Plastics : Trends, Prospects and Policy Responses. Paris : OECD, 2018. 160 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/improving-markets-for-recycled-plastics_9789264301016-en> ISBN 978-92-64-30100-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. FRANKOVÁ, Dominika - STRIČÍK, Michal. Obehové hospodárstvo v podmienkach Slovenskej republiky. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Vedecký seminár k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4581-5, s. 78-86 CD-ROM.
  článok

  článok