Výsledky vyhľadávania

 1. HRÁBEK, Lukáš - FIŠER, Matěj. Greenpeace - organizace, která měla virální obsah dřív, než všichni ostatní. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2020. ISSN 1211-5622, 2020, roč. 30, č. 2, s. 10-11.
  článok

  článok

 2. GARASOVÁ, Petra - KNOŠKOVÁ, Ľubica. Attitudes to Eco-Design in the Product Category of Home and Kitchen Accessories. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 29-38 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 3. STRIČÍK, Michal. Economic Aspects of Plastic Waste Recovery in Slovakia. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 144.
  článok

  článok

 4. Hľadá sa ekologický variant - Budúcnosť plastov závisí od toho, či sa ich dokážeme zbaviť. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 5-6, s. 40-41.
  článok

  článok

 5. KAĽUHA, Pavol - STRIČÍK, Michal - ZÁVADSKÝ, Cyril. Nakladanie s plastovým odpadom v Slovenskej republike. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 81-90 online. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 6. Obchodníci sa pripravujú. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Leto/Summer, s. 52.
  článok

  článok

 7. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Končí sa doba plastová? In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 5-6/19, č. 47, (2019.
  článok

  článok

 8. Obchod nestíha absorbovať zmeny zákonov. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2019. ISSN 1335-2008, 2019, roč. 24, č. 3, s. 10-11.
  článok

  článok

 9. NOVOTNÝ, Radek. Zeleným řešením je zdravá spotřeba. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 9, s. 30-33.
  článok

  článok

 10. Ekologicky šetrný obal je zákazníkmi vnímaný pozitívne. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 4, s. 55-57.
  článok

  článok