Výsledky vyhľadávania

 1. PAVELKA, Ľuboš. Budúcnosť nezabezpečených pohľadávok. In Management pohľadávok 2017. odborná konferencia. Management pohľadávok 2017 : odborná konferencia, 15.-16. november 2017, Bratislava. - Wien : Dagmar Zboray, EU Generation, 2017. ISBN 978-3-9504554-0-3, s. 30-43. VEGA 1/0897/17 2017-2019.
  článok

  článok


 2. JANČÍKOVÁ, Eva. Bankový platobný záväzok – nový nástroj obchodného financovania. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 2, s. 24-26.
  článok

  článok


 3. ZÁBORSKÝ, Ján. Kam zmizlo platenie mobilmi? In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 9. júna 2016, roč. 26, č. 23, s. 52-53.
  článok

  článok


 4. RABATINOVÁ, Marcela. Výhody a nevýhody osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby v roku 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 29. apríl 2016, roč. 12, č. 8, s. 6-7.
  článok

  článok


 5. MADHI, Doris. The Financial solutions for exports: the Italian contracts. In EDAMBA 2016 : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2016 : conference proceedings : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4261-6, pp. 205-215 online.
  článok

  článok


 6. BENKO, Ján. Osobitná úprava uplatňovania dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby. In Mladá veda AIESA 2016 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2016 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 9. medzinárodná vedecká konferencia : 11. november 2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4306-4, s. 4-11 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. SIMONIDESOVÁ, Jana. Daňové aspekty medzinárodných transakcií a medzinárodných daňových únikov. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4275-3, s. 187-198 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. VÁLEK, Juraj. Ručenie za daň v praxi v roku 2015. In Dane - práva a povinnosti. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-6360, 30.6.2015, roč. 5, č. 6, s. 2-3.
  článok

  článok


 9. VÁLEK, Juraj. Predpoklad zavedenia režimu úhrady DPH po prijatí platby od júla 2015. In Online knižnica DPH profi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5313, 21.1.2015, [s. 1], [2,16 NS], online. Dostupné na : <http://www.dph.sk/33/predpoklad-zavedenia-rezimu-uhrady-dph-po-prijati-platby-od-jula-2015-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3LFcKceFnXMJ9mbKTrAPMMA/?query=predpoklad+zavedenia+re%BEimu+%FAhrady+DPH+po+prijat%ED+platby+od+j%FAla+2015&serp=1>
  článok

  článok


 10. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Dôsledky pohľadávok po lehote splatnosti. In Podnikové financie vo vede a praxi : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4093-3, s. 121-125. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok