Výsledky vyhľadávania

 1. PORSCH, Annkatrin - GANDORFER, Markus - BITSCH, Vera. Risk Management of German Fruit Producers. In Review of Agricultural and Applied Economics [elektronický zdroj]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. ISSN 1336-9261, 2018, vol. 21, no. 1, pp. 10-22.
  článok

  článok


 2. Štrukturálne zisťovanie fariem 2016 - komplexné výsledky. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 128 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-677-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 24 s. ISBN 978-80-8121-646-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. TURČÁNI, David. Zelená infraštruktúra ako cesta záchrany včiel. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863, 2018, roč. 52, č. 2, s. 96-98.
  článok

  článok


 5. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby za 4. štvrťrok a bilancia plodín za 2. polrok. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 45 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. KOMANDEL, Daniel - PINDA, Ľudovít - SAKÁLOVÁ, Katarína. Securitization in Crop Insurance with Soil Classification. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 3, pp. 131-140.
  článok

  článok


 7. Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Pestovateľské technológie a ich význam pre prax : zborník príspevkov z 8. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Piešťany, 5. decembra 2017 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Radoslav Bujnovský, Milan Macák. 1. vydanie. Piešťany : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2017. online [156 s.]. ISBN 978-80-89417-75-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Precizní zemědělství může nasytit svět a je zajímavou investiční příležitostí. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 6, s. 12-13.
  článok

  článok


 9. Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 24 s. ISBN 978-80-8121-579-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. 5. 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 39 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-577-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha