Výsledky vyhľadávania

 1. HAGAROVÁ, Ráchel. Popono - vankúšová podložka pod notebook na kolená. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 130-131. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 2. PASIAR, Ladislav. Informatika pre stredné odborné školy. Recenzovali: Stanislava Jentnerová, Lukáš Žido. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 95 s. [6,3 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-430-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. BOLEK, Vladimír. Práca s počítačom pre seniorov. Recenzenti: Anita Romanová, Vladimír Grežo. 1. vyd. Topolčany : Mesto Topolčany, 2015. 48 s. [3,11 AH]. ITMS 26120130055. ISBN 978-80-972088-9-9.
 4. JANEČEK, Vladislav. Začínáme s Macem : vše o Macích a Mac OS X Lion na jednom místě. 2. aktual. a rozš. vyd. Dražovice : Jitka Janečková - Vydavatelství, 2011. 124 s. ISBN 978-80-904816-1-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ROUBAL, Pavel. Počítač pro učitele. Brno : Computer Press, 2009. 312 s. ISBN 978-80-251-2226-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. 2008 ,Č. 1-5. PC World : magazín digitálního věku. Praha : IDG Czechoslovakia, 2008. 12x ročne. ISSN 1210-1079 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2008 ,Č. 6-12. PC World : magazín digitálního věku. Praha : IDG Czechoslovakia, 2008. 12x ročne. ISSN 1210-1079 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. SIROTKA, Vladimír. Základy práce s osobným počítačom : učebné texty : školiaci materiál pre projekt "Inkubátor malého a stredného podnikania". Bratislava : Vladimir Sirotka - Actoris System, 2008. 103 s.
 9. PC World : magazín digitálního věku. Praha : IDG Czechoslovakia. 12x ročne. ISSN 1210-1079. Dostupné na : http://www.pcworld.cz
  časopis

  časopis

 10. DÁVID, Arnold - MOJŽIŠOVÁ, Elena. Počítače vo výučbe matematiky. In Informačné a komunikačné technológie v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave. Vedecký seminár. Informačné a komunikačné technológie v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave : zborník z vedeckého seminára. - Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2007, s. 10-11.
  článok

  článok