Výsledky vyhľadávania

 1. Ako sa chrániť pred digitálnou únavou očí? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 1-2, s. 7-7.
  článok

  článok

 2. Počítače verzus mobily alebo užitočná symbióza? : využite výhody oboch. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 5-6, s. 14-16.
  článok

  článok

 3. Computer. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Czech News Center. 12x ročne. ISSN 1210-8790
  časopis

  časopis

 4. DUGAS, Jaroslav - IVANIČKOVÁ, Mariana. Počítačová kriminalita. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 2, s. 23-30 online.
  článok

  článok

 5. Kvantové počítače - istá budúcnosť plná neistoty. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 5-6, s. 30-31.
  článok

  článok

 6. KALAMÁR, Štěpán - KAISEROVÁ, Monika. Kyberšikana a její vliv na mládež. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 2533-4387, 2020, roč. 5, č. 2, s. 159-178.
  článok

  článok

 7. FABO, Brian - KAHANEC, Martin. The Role of Computer Skills on the Occupation Level. In European Journal of Business Science and Technology. - Brno : Mendel University in Brno. ISSN 2694-7161, 2020, vol. 6, no. 2, no. 87-99 online. PITN-GA2013-608311.
  článok

  článok

 8. MIŠÚTOVÁ, Mária - MIŠÚT, Martin. Comparison of Two Project Oriented Teaching Models in Computer Science Subjects As Viewed by Students. - Registrovaný: Web of Science. In INTED 2020. The 14th annual International Technology, Education and Development Conference. INTED 2020 : The 14th annual International Technology, Education and Development Conference. - Valencia : IATED, 2020. ISBN 978-84-09-17939-8. ISSN 2340-1079, pp. 8747-8754 online. KEGA 009STU - 4/2018, VEGA 1/0373/18.
  článok

  článok

 9. KLAPÁKOVÁ, Katarína - KRIŠTANOVÁ, Anna - IVANIČKOVÁ, Mariana. Možnosti využitia prezentačného programu MS Power Point v práci manažérov. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4788-8, s. 131-158.
  článok

  článok

 10. MACHOVÁ, Renáta - ZSIGMOND, Tibor. Generačné rozdiely v kontexte trhu práce a využívania mobilných aplikácií. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0, s. 136-144.
  článok

  článok