Výsledky vyhľadávania

 1. BAYAR, Yilmaz. Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union. Hershey : IGI Global, 2020. 614 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 9781799811886. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. POLÁČKOVÁ, Hana. Socio-economic Consequences of Globalization in Agriculture in Relation to Social Responsibility. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-6 online. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 3. ŠVARDOVÁ, Viktória. Vplyv Priemyslu 4.0 na životné prostredie. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 4, s. 10-13 online.
  článok

  článok

 4. CHRASTINOVÁ, Zuzana - BELEŠOVÁ, Svetlana - JENČÍKOVÁ, Jana. Ekonomické a sociálne aspekty agropotravinárstva. In Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2019. ISSN 1335-6186, 2019, roč. 19, č. 1, s. 5-29 online.
  článok

  článok

 5. TŁUCZAK, Agnieszka. Potential and Competitiveness of EU Countries in Terms of Slaughter Livestock Production. In Agricultural Economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 12, s. 550-559.
  článok

  článok

 6. ROMAN, Monika - ROMAN, Michał - ROMAN, Kamil Krysztof. Spatial Differentiation of Particulates Emission Resulting From Agricultural Production in Poland. In Agricultural Economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 8, s. 375-384.
  článok

  článok

 7. SPICKA, Jindřich et al. Approaches to Estimation the Farm-level Economic Viability and Sustainability in Agriculture: A literature Review. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 6, s. 289-297.
  článok

  článok

 8. NOWAK, Anna - RÓŻAŃSKA-BOCZULA, Monika. Differentiation in the Production Potential and Efficiency of Farms in the Member States of the European Union. In Agricultural Economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 9, pp. 395-403.
  článok

  článok

 9. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Aktuálny pohľad na vývoj vzťahu finančných ukazovateľov a právnych foriem poľnohospodárskych podnikov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 95-103.
  článok

  článok

 10. KIM, Sanghyo - ZULAUF, Carl. Crowding Out of Private Stocks by Public Stocks. In Agricultural Economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 11, pp. 520-528.
  článok

  článok