Výsledky vyhľadávania

 1. JAŠKO, Jozef. Zamestnávanie cudzincov. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 4-5, s. 10-14.
  článok

  článok

 2. BAJZÍK, Peter - NOVÁČEK, Peter. Emloyment of Foreign Labor Force in Slovakia. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISSN 1336-3727, 2020, roč. 18, č. 4, s. 12-19.
  článok

  článok

 3. PŘÍVARA, Andrej. Citizenship-for-Sale Schemes in Bulgaria, Cyprus, and Malta. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters. - London : Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2019, vol. 16, no. 2, pp. 245-254 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 4. Handbook for Incoming Guests : Erasmus+. Editors: Boris Mattoš, Simona Kosztanko, Miroslava Darnadiová. 1st Edition. Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2018. 19 s. ISBN 978-80-225-4517-4.
 5. JAŠKO, Jozef. Pobyt cudzincov na území SR po 1.5.2017. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 9, s. 6-9.
  článok

  článok

 6. HLAVOVÁ, Natália. Ochrana vnútorne vysídleného obyvateľstva na medzinárodnej úrovni. In Reaguje environmentálna diplomacia dostatočne na nové výzvy v súvislosti s klimatickými zmenami? : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4490-0, s. 57-66.
  článok

  článok

 7. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon o pobyte cudzincov - služby zamestnanosti. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 12, s. 216-242.
  článok

  článok

 8. LINCÉNYI, Marcel. Prieskum názorov Slovákov na utečencov. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 768-780.
  článok

  článok

 9. ĎORKO, Juraj. Príčiny a dôsledky zvýšenej migrácie z hľadiska cudzineckej polície. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISSN 1214-4967, 2016, roč. 13, č. 1, s. 155-170.
  článok

  článok

 10. SLANINKOVÁ, Katarína. Hlásenie pobytu občanov - novela zákona. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 9, s. 10-12.
  článok

  článok