Výsledky vyhľadávania

 1. The Resilience of Students with an Immigrant Background : Factors that Shape Well-Being. Paris : OECD, 2018. 293 s. OECD Reviews of Migrant Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-resilience-of-students-with-an-immigrant-background_9789264292093-en> ISBN 978-92-64-20090-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Slovensko v EÚ 2018 - Mladá generácia. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 50 s. ISBN 978-80-8121-620-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. VLAČUHA, Róbert. Zmeny v meraní materiálnej deprivácie z hľadiska zavedenia indikátora materiálnej a sociálnej deprivácie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. ISSN 1210-1095, 2018, roč. 28, č. 4, s. 38-48.
  článok

  článok


 4. ŠPROCHA, Branislav - ĎURČEK, Pavol. Odkladanie materstva na Slovensku v generačnej perspektíve. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 5, s. 550-578.
  článok

  článok


 5. ANTALOVÁ, Mária. Bývanie a sociálna kvalita. In Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4503-7, s. 5-20 CD-ROM. VEGA 1/0002/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok


 6. Migrant integration. 2017 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 108 s. Statistical books. ISBN 978-92-79-69313-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. OECD Economic Surveys: France 2017 : September 2017. Volume 2017/18. Paris : OECD, 2017. 147 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-france-2017_eco_surveys-fra-2017-en> ISBN 978-92-64-27840-0. ISSN 1995-3178. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. How's Life? 2017 : Measuring Well-Being. Paris : OECD, 2017. 403 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-s-life-2017_how_life-2017-en> ISBN 978-92-64-26557-8. ISSN 2308-9660. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Key figures on Europe. 2017 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 177 s. Statistical books. ISBN 978-92-79-72275-2. ISSN 1830-7892. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. EU SILC 2016 : zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 80 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-556-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha