Výsledky vyhľadávania

 1. FADIJI, Damilare - OKOJI, Luke - AKERELE, Dare. Quality of Life for Occupational Risks of Cocoa Farm Workers in Nigeria. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. ISSN 1336-9261, 2021, vol. 24, no. 1, pp. 56-63.
  článok

  článok

 2. TOMAN, Pavel. Dopravě chybí lidi za volantem. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 7-8, s. 18-22.
  článok

  článok

 3. PORUBAN, Andrej - KRAJČO, Karol. Division of One Employment Contract Between Two Employers. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2021. ISSN 1336-3727, 2021, roč. 19, č. 1, s. 46-51.
  článok

  článok

 4. DEHGHANI, Arman - FENDEKOVÁ, Eleonora - MARKOVIČ, Peter. Basis of the Digital KPI Toolbox for OSH Management. In DOKBAT 2021. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2021 : 17th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2021. ISBN 978-80-7678-025-5, pp. 149-162 online.
  článok

  článok

 5. MINTÁL, Ján. Pracovné a životné podmienky zamestnancov. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 10-11, s. 24-28.
  článok

  článok

 6. KOHÚTOVÁ, Katarína. Spokojnosť v práci ako ochranný faktor voči syndrómu vyhorenia. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 7-8, s. 15-19.
  článok

  článok

 7. LUPTÁČIK, Mikuláš et al. Hospodárske a sociálne dopady Priemyslu 4.0. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. 157 s. [8,35 AH]. ITMS 312031V749 "Podpora kvality sociálneho dialógu". ISBN 978-80-224-1888-1.
 8. ŘEHULEK, Pavel. Lidé by se měli především cítit dobře. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2020. ISSN 0026-8720, 2020, roč. 55, č. 1, s. 36-38.
  článok

  článok

 9. KISELYOVA, Elena. Labor Compliance as an Instrument of Labor Relations Control. In The Central European Journal of Labour Law and Personnel Management : International Scientific Journal. - Trnava : Labour Law Association, 2020. ISSN 2644-4542, 2020, vol. 3, no. 1, s. 22-33.
  článok

  článok

 10. BISKUPIČ, Martin. Šikanovanie - pracovné podmienky a právna zodpovednosť organizácie. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 7-8, s. 24-27.
  článok

  článok