Výsledky vyhľadávania

 1. The Resilience of Students with an Immigrant Background : Factors that Shape Well-Being. Paris : OECD, 2018. 293 s. OECD Reviews of Migrant Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-resilience-of-students-with-an-immigrant-background_9789264292093-en> ISBN 978-92-64-20090-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Key figures on Europe. 2017 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 177 s. Statistical books. ISBN 978-92-79-72275-2. ISSN 1830-7892. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. OECD Reviews of Health System: Peru 2017. Paris : OECD, 2017. 167 s. OECD Reviews of Health Systems. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-health-systems-peru-2017_9789264282735-en> ISBN 978-92-64-28272-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. ČERNĚNKO, Tomáš - KRAJČUŠKA, Libor. Kvalita života v mestách na Slovensku. - Registrovaný: Web of Science. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 467-474 online. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok


 5. IRA, Vladimír et al. Maloobchod a špecifiká časovo-priestorového správania spotrebiteľov. Recenzenti: Jaroslav Kita, Jaroslav Maryáš, Marcel Horňák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. 285 s. [15,7 AH]. ISBN 978-80-223-4434-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra. Teoretické a praktické aspekty merania kvality života. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 7. Key figures on Europe. 2016 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. 196 s. Statistical books. ISBN 978-92-79-63347-8. ISSN 1830-7892. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. SANTIAGO, Paulo et al. OECD reviews of school resources: Uruguay 2016. Paris : OECD, 2016. 274 s. OECD reviews of school resources. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-school-resources-uruguay-2016_9789264265530-en> ISBN 978-92-64-26550-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. FORMÁNEK, Tomáš - HUŠEK, Roman. Spatial Aspects of Unemployment in the Visegrad-Group Economies. In Creative and knowledge society : international scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016. ISSN 1338-5283, 2016, vol. 6, no. 2, p. 5-19.
  článok

  článok


 10. DOČEKAL, Vít - KLIMENT, Pavel. Stereotypizace bezdomovství. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2016. ISSN 1213-6204, 2016, roč. 16, č. 5, s. 109-121.
  článok

  článok