Výsledky vyhľadávania

 1. ŠMEJKAL, Václav. EU Competition Law and the Challenge of Chinese State-Owned Enterprises. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2020. ISSN 1804-1183, 2020, č. 1, s. [1-9].
  článok

  článok

 2. MARIMUTHU, Ferina. Government Assistance to State-Owned Enterprises: A Hindrance to Financial Performance. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 2, pp. 40-50.
  článok

  článok

 3. MICHNIAK, Daniel. Changes, Problems and Challenges of Passenger Railway Transport in Slovakia. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2018. ISSN 0016-7193, 2018, roč. 70, č. 3, s. 217-230.
  článok

  článok

 4. State-Owned Enterprises and Corruption : What Are the Risks and What Can Be Done? Paris : OECD, 2018. 145 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/risk-management-by-state-owned-enterprises-and-their-ownership_9789264262249-en> ISBN 978-92-64-30304-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Finančná výkonnosť podnikateľských subjektov SR podľa predmetu podnikania za rok 2015. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov (statí). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4598-3, s. 33-38 CD-ROM. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 6. Competitiveness in South East Europe : A Policy Outlook 2018. Paris : OECD, 2018. 701 s. Competitiveness and Private Sector Development. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/competitiveness-in-south-east-europe_9789264298576-en> ISBN 978-92-64-29858-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Driving Performance at Ireland's Commission for Regulation of Utilities. Paris : OECD, 2018. 89 s. The Governance of Regulators. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/driving-performance-at-ireland-s-commission-for-regulation-of-utilities_9789264190061-en> ISBN 978-92-64-18994-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. BRINČÍKOVÁ, Zuzana et al. A Survey of The Autonomy, Accountability, Effectiveness and Governance of Slovak State-Owned Enterprises. - Registrovaný: Web of Science. In Scientific Annals of Economics and Business. - Iasi : University of Iasi. ISSN 2501-3165, 2018, vol. 65, no. 4, pp. 427-442 online.
  článok

  článok

 9. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Aktuálny pohľad na vzťah finančných ukazovateľov a právnych foriem priemyselných podnikov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 138-150.
  článok

  článok

 10. LUKÁČ, Jozef - MANOVÁ, Eva. Špecifiká vykazovania vlastného imania a cudzích zdrojov v účtovnej závierke štátneho podniku. In Železničná doprava a logistika : elektronický odborný časopis o železničnej doprave a preprave, logistike a manažmente. - Žilina : Katedra železničnej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, 2017. ISSN 1336-7943, 2017, roč. 13, č. 2, s. 39-44.
  článok

  článok