Výsledky vyhľadávania

 1. DVORSKÝ, Ján et al. The Influence of Competitiveness on Start-up in SMEs Segment. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 1, s. 102-117.
  článok

  článok

 2. SVATOŠOVÁ, Veronika. Importance of Financial Strategy in E-commerce. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 3, s. 278-305.
  článok

  článok

 3. International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World. (ECCW 2020). International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World : (ECCW 2020). (Eds.): Z. Caha, M. Ruschak, V. Velková. 1st Edition. Les Ulis : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. SHS Web of Conferences, 90. Dostupné na : <https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/01/contents/contents.html> ISSN 2261-2424.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. MURA, Ladislav - HAJDUOVÁ, Zuzana. Measuring Efficiency by Using Selected Determinants in Regional SMEs. - Registrovaný: Web of Science. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2021, vol. 8, no. 3, pp. 487-503 online. VEGA 1/0813/19, GAAA 5-5/2020.
  článok

  článok

 5. Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku : zborník vedeckých príspevkov. Recenzenti: Ľuboš Elexa, Miroslava Knapková, Denisa Malá ... [et al.]. 1. vydanie. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. CD-ROM, 222 s. VEGA 1/0468/18. ISBN 978-80-557-1821-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. TRÚCHLIKOVÁ, Mária. Význam inovácií v MSP a rodinných podnikoch. In Inovácie a inovačný potenciál v podmienkach nových manažérskych trendov. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-084-1, s. 56-66. I-21-109-00.
  článok

  článok

 7. GRUENBICHLER, Rudolf et al. Business Performance Management in Small and Medium-Sized Enterprises in the Slovak Republic: An Integrated Three-Phase-Framework for Implementation. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. ISSN 1804-1728, 2021, no. 1, s. 42-58.
  článok

  článok

 8. VAVREČKA, Vladimír et al. The Propensity of SMEs Regarding the Usage of Technology Enabled Marketing Channels: Evidence from the Czech, Slovak and Hungarian SMEs. - Registrovaný: Scopus. In Transformations in Business & Economics. - Vilnius : Vilnius university. ISSN 2538-872X, 2021, vol. 20, no. 2, pp. 223-240 online.
  článok

  článok

 9. BELANOVÁ, Katarína. SMEs' Access to Bank Loans in Slovakia During the Coronavirus Crisis. In Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences. - Tekirdağ : ARSEAD. ISSN 2149-9314, 2021, vol. 7, no. 3, pp. 1-8. VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 10. International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises 2021. DEMSME 2021. 3rd International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2021) : Conference Proceedings. 1st Edition. Karviná : Silesian University in Opava. School of Business Administration in Karviná, 2021. 710 s. Dostupné na : <https://demsme.opf.slu.cz/images/DEMSME_2021_Proceedings.pdf> ISBN 978-80-7510-456-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha