Výsledky vyhľadávania

 1. ORGONÁŠ, Jozef - PAHOLKOVÁ, Barbora - DRÁBIK, Peter. Franchising Modern Form of Business for Small and Medium Sized Enterprises in the 21st Century. In Management Studies. - Valley Cottage : David Publishing Company. ISSN 2328-2185, 2020, vol. 8, no. 1, pp. 69-73 online. Slovak Franchising Association 2017-2018.
  článok

  článok

 2. KOZÁKOVÁ, Mária. Finančná výkonnosť rodinných podnikov na Slovensku a skúmanie vzájomných väzieb medzi finančnými ukazovateľmi. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 1, s. 61-67 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 3. MKALAMA, Benedict Wandera et al. Entrepreneurial Orientation and Firm Innovativeness in Manufacturing Small and Medium Enterprises: the Moderating Effect of Environmental Dynamism. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 13, pp. 199-231.
  článok

  článok

 4. JAYEOLA, Olakunle et al. Gender and the Performance of Informal Sector Enterprises. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 4, pp. 57-73.
  článok

  článok

 5. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Specifics of the Supporting Sectors of the Creative Industries in the Slovak Economy. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 1, s. 49-58 online. VEGA 1/0340/19, I-20-101-00.
  článok

  článok

 6. PETROV, Viktorija et al. Specific Influence of Knowledge Intensive and Capital Intensive Organizations on Collaborative Climate and Knowledge Sharing in SMEs. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2020. ISSN 2334-6191, 2020, vol. 25, no. 1, s. 3-11.
  článok

  článok

 7. JAKUBOVÁ, Zuzana. Financing of Family Businesses. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 213-225 online. Interreg Central Europe CE1158.
  článok

  článok

 8. Výše poskytnuté podpory podnikatelům byla loni rekordní. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 3, s. 38-39.
  článok

  článok

 9. SOBKOVÁ, Martina. SME - zdánlivě nenáročná klientela, která potřebuje řešit problémy rychle a efektivně. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 5, s. 24-25.
  článok

  článok

 10. KLESLA, Arnošt. Covid úvěry pro malé a střední podniky a hrozba zombie efektu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 5, s. 26-27.
  článok

  článok